Skip to main content
فهرست مقالات

تأملی بر مسؤولیت بین المللی سازمانهای بین المللی

نویسنده:

ISC (34 صفحه - از 213 تا 246)

کلید واژه های ماشینی : سازمان ، مسئولیت ، مسئولیت بین‌المللی سازمانهای بین‌المللی ، سازمانهای بین‌المللی ، دولت ، خسارت ، مسئولیت بین‌المللی ، مسؤولیت بین‌المللی سازمانهای بین‌المللی ، حقوق بین‌الملل ، مسئولیت بین‌المللی دولتها

خلاصه ماشینی:

"1 دیوان با این رأی خود تا حد زیادی تردیدهای مربوط به شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمانهای بین‌المللی دولتی و لزوم جبران خسارات وارده به آنان را برطرف کرد و به سازمان اجازه داد در‌صورت لزوم از کارمندان و مستخدمان خود در‌قبال دولتها حمایت شغلی بنماید و علیه دولت عامل خسارت طرح دعوا کند. در قضیه جبران خسارات وارده به ملل متحد، Institute of International Law, "The legal Consequences for Member States of the Nonfulfilment by International Organizations of Their Obligations toward Third Parties", Yearbook (YIIL. 3 به همین لحاظ در پاراگراف مقدماتی کنوانسیون 1986 وین راجع به معاهدات میان دولتها و سازمانهای بین‌المللی و بین خود سازمانهای بین‌المللی جنبه کارکردی شخصیت حقوقی سازمانهای بین‌المللی مبنای صلاحیت آنها در عقد معاهده قرار گرفته است، زیرا اهلیت انعقاد معاهده برای اعمال وظیفه و اجرای اهداف سازمانها ضروری قلمداد شده است. علاوه‌بر این به لحاظ نوع اقدامات شورای بین‌المللی قلع در‌مقابل دادگاه استدلال شده بود که جبران خسارات و سایر اختیارات مربوط به شخصیت حقوقی بین‌المللی فقط در مورد سازمان ملل متحد مصداق دارد و سازمانهایی که اعمال تصدی انجام می‌دهند، نمی‌توانند پشت حجاب شخصیت حقوقی، مسئولیت دول عضو را لوث نمایند. 3 بر اساس نظر کمیسیون حقوق بین‌الملل در تفسیر ماده 13 طرح پیش‌نویس راجع‌به مسئولیت دولتها، اعمال ارگانهای یک سازمان بین‌المللی که متضمن نقض تعهد بین‌المللی آن سازمان باشد منشأ مسئولیت آن سازمان به‌شمار می‌رود و برای اینکه نتیجه عمل ارگان یا مأمور، دامنگیر خود سازمان شود، آنها باید در آن مورد خاص در حیطه صلاحیت و در قالب اهلیت خود عمل کرده باشند، یعنی به نام و از طرف سازمان در اعمال اشتغالات و تحت‌کنترل انحصاری سازمان اقدام کرده باشند."

صفحه: از 213 تا 246