Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به دادگاه اروپایی حقوق بشر

مترجم:

علمی-ترویجی/ISC (10 صفحه - از 137 تا 146)

کلید واژه های ماشینی : میثاق اروپایی حفظ حقوق بشر، اروپا، محکمه اروپایی حقوق بشر، میثاق، دادگاه اروپایی حقوق بشر، حکم، ارکان حفظ حقوق بشر، حقوق بشر، میان کارهای برجسته شورای اروپا، حفظ حقوق بشر

محکمه اروپایی حقوق بشر یکی از ارکان حفظ حقوق بشر است که بر اثر ابتکار شورای اروپا به وجود آمده است در میان کارهای برجسته شورای اروپا هیچ یک به اندازه این محکمه حمایت از حقوق بشر را نشان نمی دهد زیرا شورای اروپا در ایجاد این محکمه و تصویب قواعد دادرسی و حتی اجرای احکام آن همکاری داشته است. میثاق اروپایی حفظ حقوق بشر و آزادیهای اساسی مندرج در آن مورخ 4 نوامبر 1950 امضاء شده در رم، پروتکل الحاقی آن به تاریخ 20 مارس 1952 و پروتکل 22 ژانویه 1960 مجمع عمومی این شورا، تصمیمی استوار برای حفظ این حقوق است.

خلاصه ماشینی:

"از سوی دیگر ماده 15 این میثاق به هر یک از دول متعاهد اجاره می‌دهد که هنگام وقوع جنگ یا خطر عمومی دیگر که حیاتها را تهدید می‌کند با اقداماتی محدود تعهدات ناشی از این میثاق را الغا کند و این اقدامات محدود نمی‌تواند با تعهدات دیگر ناشی از حقوق بین‌الملل معارض باشد با این حال اشکالی فراوان وجود دارد که هیچ قابل الغا نیست مانند منع کشتن افراد انسانی جز در مورد مجاز در جنگ، شکنجه کردن، رفتار غیرانسانی یا رفتار خوار کننده، برده گرفتن یا برده داشتن، عطف قانون کیفری به گذشته (مگر در جایی که فعل یا ترک فعل از همان زمان ارتکاب مطابق اصول کلی شناخته شده از طرف ملل متمدن مجرمانه بوده است) چنانکه زندگی مادی، وقار اخلاقی، استقلال جسمی، عدم بازگشت تدابیر کیفری برگذشته، در حکم مجموعه‌ای استوار و تبدیل ناپذیر آزادیهایی به مفهوم اروپایی آنها هستند اندکی شرافت معنوی را نیز باید بدان افزود هیچ‌کس نمی‌تواند آزادیهای مقرر در این میثاق را برای الغا یا محدود کردن این آزادیها به‌کار برد هیچ‌کس نمی‌تواند محدودیتهای قانونی آزادیها را برای رسیدن به هدفهایی غیر از هدفهای مقرر برای این آزادیها به‌کار برد."

صفحه:
از 137 تا 146