Skip to main content
فهرست مقالات

آیین های دادرسی بین المللی

نویسنده:

مترجم:

علمی-ترویجی/ISC (64 صفحه - از 129 تا 192)

کلید واژه های ماشینی : دادرسی، دیوان، دادگاه بین‌المللی حقوق دریا، دادگاه، آیین دادرسی، حقوق، قضیه، آیین‌های دادرسی بین‌المللی، اختلاف، دولت

خلاصه ماشینی:

"مرجع تجدیدنظر، در گزارش سالمونها (Salmons ـ ماهیان آزاد)، برای توجیه یادداشت تفاهمی را مطرح می‌کند که اشعار می‌دارد آیین رسیدگی گروههای ویژه باید به حد کافی انعطاف‌پذیر باشد و قبول می‌کند که گروه ویژه بتواند، پس از تعیین یک زمان مشخص و محدود برای ارائه عناصر شاکله دلیل، Argentine-Mesures affectant les importations de chaussures, textiles, vêtements et autres articles (WT/DS56/AB/R), Rapport d'appel mis en circulation le 27 Mars 1998 et adopté le 22 Avril 1998, par 86. مرجع تجدیدنظر در قضیه میگوها با این مسئله از دو زاویه برخورد نموده است: یکی از زاویه رویه خاص خود (چگونه می‌توان دلایل سازمانهای غیردولتی را لحاظ نمود؟)؛ و دیگری از زاویه عملکرد گروههای ویژه (آیا گروههای ویژه مکلفند ادله سازمانهای غیردولتی را بپذیرند بدون این‌که آنها را لحاظ نمایند، یا مکلفند هرگونه ادعایی برای شناساندن نقطه‌نظراتی که خودشان درخواست نکرده‌اند رد نمایند؟) ایالات متحده امریکا در اظهارنامه خود از سه گروه سازمانهای غیردولتی دعوت به شرکت کرده بود که از سوی کلیه احضارشدگان به دادگاه مورد اعتراض قرار گرفته بود. «تا زمان تشکیل یک دادگاه داوری برای رسیدگی به اختلافی برطبق این قسمت، هر دیوان یا دادگاه برگزیده از سوی طرفین اختلاف با موافقتنامه مشترک یا، در صورت عدم موافقتنامه در یک مدت زمان دو هفته‌ای از تاریخ درخواست صدور قرار دستور موقت، دادگاه بین‌المللی حقوق دریا، یا در صورت انجام فعالیت در منطقه (بین‌المللی)، شعبه حل اختلافات مربوط به اعماق دریا، می‌تواند طبق این ماده قرارهای دستور موقت صادر کرده، آنها را تغییر داده و یا لغو نماید؛ درصورتی‌که، در وهلة اول، احراز کند دادگاهی که باید تشکیل شود صلاحیت خواهد داشت و در صورتی‌که تشخیص دهد که فوریت آن را ضروری می‌سازد."

صفحه: از 129 تا 192