Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدارا در بین دانشجویان دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاه های تهران و علامه طباطبایی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (35 صفحه - از 64 تا 98)

کلیدواژه ها :

مدارا ،اعتماد ،سرمایهء اجتماعی ،شبکه‌های رسمی و غیررسمی

کلید واژه های ماشینی : مدارا ، سرمایهء اجتماعی ، اعتماد ، دانشکده‌های علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، سیاسی ، میان متغیرهای سرمایهء اجتماعی ، دانشجویان ، رابطه ، نظریهء سرمایهء اجتماعی پاتنام ، میزان سرمایهء اجتماعی پاسخگویان کارشناسی

امروزه حضور انسان‌های متفاوت در محل زندگی،کار و عرصهء اجتماع از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.از آن‌جا که وجود چنین تنوعی ممکن است باعث ایجاد درگیری در صحنهء اجتماع گردد لازم است تا با اجرای پژوهش‌های علمی زمینهء همزیستی‌ افراد متفاوت فراهم شود.تحقیق حاضر با استفاده از نظریهء سرمایهء اجتماعی پاتنام به دنبال‌ بررسی رابطهء بین سرمایهء اجتماعی و مؤلفه‌های آن با مدارا می‌باشد.روش تحقیق پیمایشی‌ بوده و تعداد 220 نفر از دانشجویان دانشکده‌های علوم اجتماعی دانشگاه تهران و علامه‌ طباطبایی که در نیم‌سال اول سال تحصیلی‌87-1388 مشغول به تحصیل بوده‌اند به طور خود اجرا به پرسش‌نامه پاسخ داده‌اند.نتایج تحقیق نشان می‌دهد که از میان متغیرهای‌ سرمایهء اجتماعی،اعتماد نهادی با تمامی ابعاد مدارا رابطهء معکوس و معناداری داشته است. همچنین رابطهء مستقیم و معناداری بین مشارکت در شبکه‌های غیررسمی سیاسی و شبکه‌های‌ رسمی با ابعاد مدارا مشاهده شده است.نتایج تحلیل رگرسیونی حاکی از آن است که از میان‌ متغیرهای سرمایهء اجتماعی و متغیرهای زمینه‌ای چهار متغیر اعتماد نهادی،سن،شبکه‌های‌ غیررسمی سیاسی و سرمایهء اجتماعی انحصاری و ارتباطی مهم‌ترین تبیین‌کننده‌های مدارا می‌باشند.

خلاصه ماشینی:

"توزیع فراوانی میزان سرمایهء اجتماعی پاسخگوها براساس مقطع تحصیلی و دانشکده (به تصویر صفحه مراجعه شود) در مورد دانشگاه علامه طباطبایی،یافته‌های این جدول بیانگر آن است که به ترتیب 33/3 و 82/1 درصد از پاسخگویان مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد میزان کم و بسیار کمی از سرمایهء اجتماعی را نشان داده‌اند؛بدین معنی که سطح پایین سرمایهء اجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی گسترده‌تر می‌باشد. ضریب همبستگی همیاری،احساس سودمندی و آگاهی با مدارا و ابعاد آن (به تصویر صفحه مراجعه شود) آزمون ضریب همبستگی بین احساس سودمندی و آگاهی با ابعاد سه‌گانهء مدارا نشان می‌دهد که در تمامی موارد مذکور فرضیهء صفر مورد تأیید قرار گرفته است؛بدین معنی که بین آگاهی و احساس سودمندی پاسخگوها و میزان مدارای آن‌ها رابطهء معناداری مشاهده نشده است. یافته‌های این جدول بیانگر آن است که از میان چهار متغیر موجود در معادلهء رگرسیونی،متغیر اعتماد نهادی به بهترین وجه تغییرات متغیر وابسته(مدارای کل)را تبیین‌ می‌کند؛بدین صورت که ضریب تأثیر استاندارد (Beta) این متغیر 0/683-می‌باشد که ضمن‌ تأثیرگذاری معکوس و متوسط بر مدارای کل،آشکار می‌سازد که هرچه سطح اعتماد نهادی‌ پاسخگوها بیشتر باشد از میزان مدارای کل آن‌ها کاسته خواهد شد. و اونیکس و بولین(0002)نتایج این تحقیق حاکی از آن است که‌ اعتماد تعمیم‌یافته با تمامی ابعاد سه‌گانهء مدارا رابطهء مثبت و معنادار دارد؛بدین معنی که‌ هرچه میزان اعتماد تعمیم‌یافتهء افراد بیشتر باشد بر میزان مدارای آن‌ها نیز افزوده خواهد شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.