Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقایسه ای الگوی پوشش دانشجویان دانشگاه های دولتی، پیام نور و آزاد اسلامی، مطالعه موردی شهر بافت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (25 صفحه - از 153 تا 177)

کلیدواژه ها :

دانشگاه ،دانشجو ،الگوی پوشش ،محیط رفتار ،موقعیت رفتار ،دوگانگی رفتار ،شهر بافت

کلید واژه های ماشینی : الگوی پوشش دانشجویان دانشگاه‌های دولتی ، پوشش ، دانشجویان ، بررسی مقایسه‌ای الگوی پوشش دانشجویان ، دانشگاه پیام نور ، الگوی پوشش ناهمنوا در دانشگاه ، الگوی پوشش ، دانشگاه ، اسلامی ، حجاب

پوشش از جمله موضوعات حیات اجتماعی است که از گذشته تاکنون و در جوامع مختلف مورد عنایت بوده و درباره عوامل و زمینه های بروز آن تامل شده است. در این تحقیق، الگوی پوشش دانشجویان دانشگاه های دولتی، پیام نور و آزاد اسلامی (مورد شهر بافت) به تناسب محیط ـ موقعیت های مختلف ظهور آن بررسی شده است. دانشجویان مورد بررسی 180 نفر بودند که 9/38 درصد در دانشگاه دولتی، 3/38 درصد در دانشگاه پیام نور و 8/22 درصد در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل می کردند. این گروه با پاسخگویی به یک پرسشنامه، داده های لازم را ارائه کردند و داده ها با استفاده از روش های آماری مناسب تحلیل شدند. تحلیل داده ها نشان داد: در دانشگاه های مورد بررسی اقدام به پوشش ناهمنوا دارای فراوانی متفاوتی بوده و استفاده از الگوی پوشش ناهمنوا با «محیط» و «موقعیت»، رابطه مثبت معناداری با بروز رفتار داشته است؛ یعنی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بیش از دانشجویان دانشگاه پیام نور و دانشجویان دانشگاه پیام نور بیش از دانشجویان دانشگاه دولتی شهر بافت هنگام حضور در بازار برای خرید و یا حضور در نزد دوستان برای مهمانی از پوشش ناهمنوا استفاده کرده اند؛ اما هر سه گروه در دانشگاه به طور مشابه دارای پوشش همنوا بوده اند. در مجموع می توان گفت پوشش ناهمنوای دانشجویان به تناسب نوع رابطه ای که آنها با محیط رفتار دارند و به تناسب انتظاری که از محیط در آنها شکل می گیرد، تغییر می کند. در محیط های عمومی (فاقد کنترل و ناآشنا) که منافع فرد کمتر از سوی دیگران امکان تهدید دارد، الگوی ناهمنوا بیشتر است ولی در محیط های دانشگاهی (دارای کنترل و آشنا) این وضعیت کاهش می یابد. اما در محیط دانشگاهی نیز به تناسب نوع انتظاری که از تحصیل و دانشگاه وجود دارد، وضع رفتار پوششی متفاوت می شود. دانشجویی که در دانشگاه دولتی درس می خواند، انتظار بیشتری دارد که به محیط های کار مرتبط وارد شود تا دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی. به همین علت، تفاوت در میزان بروز رفتار ناهمنوا دیده می شود؛ با وجود این، حتی رفتار پوششی همنوای دانشجویان دانشگاه دولتی نیز با این پرسش مواجه است که تا چه میزان درونی شده است؟

خلاصه ماشینی:

"این گروه با پاسخگویی به یک پرسشنامه، داده‌های لازم را ارائه کردند و تحلیل داده‌ها نشان داد:در دانشگاه‌های مورد بررسی اقدام به پوشش ناهمنوا دارای فراوانی متفاوتی بوده و استفاده از الگوی پوشش ناهمنوا با«محیط» و«موقعیت»،رابطه مثبت معناداری با بروز رفتار داشته است؛یعنی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بیش از دانشجویان دانشگاه پیام نور و دانشجویان دانشگاه پیام نور بیش از دانشجویان دانشگاه دولتی شهر بافت هنگام حضور در بازار برای خرید و یا حضور در نزد دوستان برای مهمانی از پوشش ناهمنوا استفاده کرده‌اند؛اما هرسه گروه در دانشگاه به طور مشابه دارای پوشش همنوا بوده‌اند. میزان شایع بودن الگوی پوشش ناهمنوا (به تصویر صفحه مراجعه شود) گر چه به هنگام حضور در دانشگاه،وضعیت پوشش دانشجویان دانشگاه‌های مختلف دارای تفاوت اساسی نبوده،اما وضعیت پوشش ناهمنوای دانشجویان دانشگاه‌های دولتی،پیام نور و آزاد اسلامی در دو موقعیت بازار و مهمانی متفاوت گزارش شده است(جدول شماره 4). نوع دانشگاه،رشته تحصیلی،محل سکونت،شغل پدر و مادر،اهلیت،وضعیت تأهل و قومیت:با توجه به ضرایب خی‌دو به دست آمده،بین نوع دانشگاه و الگوی پوشش ناهمنوا در هنگام خرید و تفریح و در دانشگاه رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛به عبارتی،پوشش ناهمنوا هنگام خرید،تفریح و مهمانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بیش از دانشگاه پیام نور و در دانشگاه پیام نور بیش از دانشجویان دانشگاه دولتی شهرستان بافت مشاهده می‌شود. با توجه به ضرایب همبستگی به دست آمده،بین نوع دانشگاه و الگوی پوشش ناهمنوا «در بازار»و«در دانشگاه»رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛به عبارت دیگر،پوشش ناهمنوا هنگام خرید،تفریح و مهمانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بیش از دانشگاه پیام نور و در دانشگاه پیام نور بیش از دانشجویان دولتی شهر بافت مشاهده می‌شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.