Skip to main content
فهرست مقالات

آشنایی با مسئولیت های مسئولین قضایی

(4 صفحه - از 81 تا 84)

کلید واژه های ماشینی : املاک ، قانون ثبت‌اسناد و املاک اصلاحی ، ثبت ، ثبت اسناد و املاک کشور ، سازمان ثبت اسناد و املاک ، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور ، قانون ثبت اسناد و املاک ، انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد ، قانون ثبت ، سازمان ثبت‌اسناد املاک کشور

خلاصه ماشینی:

"» 93-تعیین قضات عضو هیأتهای نظارت‌ موضوع ماده(6)قانون ثبت اسناد و املاک ماده(6)قانون ثبت اسناد و املاک‌ اصلاحی 1351: «برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک‌ در مقر هر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت‌ نظارت مرکب ا رئیس ثبت استان یا قائم مقام‌ او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می‌شود. برای این هیأت یک عضو علی البدل‌ از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد» 94-تعیین عضو علی البدل هیأتهای‌ نظارت موضوع ماده شش قانون ثبت اسناد و املاک ماده(6)قانون ثبت اسناد و املاک‌ اصلاحی 1351: «برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک‌ در مقر هر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت‌ نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام‌ او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب‌ وزیر دادگستری تشکیل می‌شود. تبصره 7 ماده(34)قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی 1351: «درمواردی که مال بدهکار برای استیفای‌ طلب بستانکار معرفی می‌شود،پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهای ارزیابی‌ هر گاه بدهکار ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت‌ ارزیابی،بدهی خود را نپردازد با دریافت حقوق‌ اجرائی،مال به بستانکار در قبال تمام یا بعض‌ هر گاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرائی، کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجرائیه‌ از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که‌ اداره ثبت تعیین می‌نماید، تودیع شود،مال مورد معامله‌ در وثیقه وراث مزبور قرار می‌گیرد (به تصویرصفحه مراجعه شود) طلب او واگذار می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.