Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه سایت روزنامه های ایران با استفاده از عامل تأثیرگذار در وب

نویسنده:

ISC (30 صفحه - از 85 تا 114)

کلیدواژه ها :

وب ،روزنامه‌های ایران ،عامل تأثیرگذار

کلید واژه های ماشینی : روزنامه‌ها ، رتبه‌بندی سایت روزنامه‌های ایران ، عامل تأثیرگذار در وب ، سایت روزنامه‌ها ، سایت روزنامه‌های ایران با استفاده ، سایت‌های وب ، صفحات موجود در سایت روزنامه‌ها ، تعداد کل صفحات پیوند داده‌شده ، WIF ، صفحات پیوند داده‌شده

در طی چند سال اخیر علایق تحقیقاتی جدیدی در ارتباط با مطالعات‌ استنادی در محیط وب از طریق تجزیه و تحلیل پیوندهای فرامتنی توسط موتوهای کاوش مشاهده می‌شود.محاسبهء عامل تأثیر گذار در وب به‌ عنوان شیوه‌ای برای سنجش میزان تأثیرگذاری و نفوذ سایت‌های وب‌ مطرح است و مطالعات موردی مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. از طریق عامل تأثیرگذار در وب می‌توان ارتباط یا همبستگی آن را با دیگر پدیده‌ها یا متغیرهای پیوسته و ناپیوسته مورد بررسی قرار داد.از آنجا که در مطالعات گذشته همبستگی قوی میان متغیرها از طریق سنجش عامل‌ تأثیرگذار در وب به دست نیامده است،محققان روش‌های نوینی را ارائه‌ داده و چندین مشکل در ارتباط با میزان اطمینان و اعتبار داده‌های به دست‌ آمده را شناسایی کرده‌اند.مقالهء حاضر سایت‌های روزنامه‌های ایران را با استفاده از عامل تأثیرگذار در وب مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل آماری‌ قرار داده است.بررسی ارتباط میان انواع مختلفی از عوامل تأثیرگذار در وب و نیز صفحات پیوند داده شده به سایت روزنامه‌ها با تیراژ آنها مهم‌ترین هدف انجام این پژوهش بوده است.یافته‌ها نشان می‌دهد که‌ علی‌رغم اینکه ارتباط معنی‌داری میان متغیرهای پیوسته و ناپیوستهء مرتبط با روزنامه‌ها به دست نیامده،ارتباط معنی‌داری میان عامل تأثیرگذار خارجی با سایر متغیره‌های پیوسته وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"4. آیا ارتباط معنی‌داری میان شمارگان روزنامه‌ها و انواع صفحات پیوند داده شده به‌ تعداد صفحات پیوند داده شدهء خارجی موجود به سایت آنها این محاسبه از طریق تقسیم تعداد کل صفحات پیوند داده شدهء خارجی مربوط به‌ این محاسبه،از طریق تقسیم تعداد کل صفحات پیوند داده شدهء خارجی مربوط به‌ این محاسبه نیز از طریق تقسیم تعداد کل صفحات پیوند داده شده خارجی مربوط به‌ از طریق تقسیم تعداد کل صفحات پیوند داده شده خارجی مربوط به حوزهء برای محاسبهء این‌ WIF ،مجددا تعداد کل صفحات پیوند داده شدهء خارجی مربوط به‌ بررسی همبستگی میان شمارگان روزنامه‌ها و انواع صفحات پیوند داده شده شمارگان روزنامه‌ها و صفحات پیوند داده شده خارجی مورد تأیید قرار نگرفت. د. بررسی همبستگی میان‌ WIF خارجی با صفحات پیوند داده شدهء مربوط به‌ بررسی همبستگی میان‌ WIF خارجی انواع صفحات پیوند داده شده به سایت‌ روزنامه‌های ایران نشان داد که صفحات پیوند داده شده مربوط به حوزهء Com رابطهء میان‌ WIF خارجی و صفحات پیوند داده شدهء حوزه تجاری‌ (com) هـ. بررسی همبستگی میان صفحات پیوند داده شدهء خارجی و عوامل تأثیرگذار در وب‌ بررسی همبستگی میان صفحات پیوند داده شدهء خارجی و انواع عوامل تأثیرگذار در رابطهء میان صفحات پیوند داده شدهء خارجی و WIF حوزه سایت آموزشی‌ (edu) 6. است که‌ WIF خارجی مهم‌ترین عامل برای تعیین میزان نفوذ و اهمیت سایت‌های وب‌ اگر بپذیریم که روزنامه‌های با نفوذ و مهم دارای شمارگان بالایی نیز هستند، تحقیق حاضر نتوانسته است ارتباط معنی داری میان این متغیر"ناپیوسته‌"با متغیر"


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.