Skip to main content
فهرست مقالات

روش های دستیابی اعضای هیأت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه های دولتی به منابع اطلاعاتی مدیریت

نویسنده:

ISC (19 صفحه - از 139 تا 157)

کلیدواژه ها :

دانشجویان ،منابع‌ اطلاعاتی ،روش‌های دسترسی ،مدیریت بازرگانی ،دانشگاه دولتی ،اعضای هیأت علمی

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات ، اعضای هیأت‌علمی و دانشجویان کارشناسی‌ارشد ، کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه‌های دولتی ، منابع اطلاعاتی ، هیأت‌علمی و دانشجویان کارشناسی‌ارشد مدیریت ، روش کسب اطلاعات ، دانشجویان کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی ، اعضای هیأت‌علمی و دانشجویان کارشناسی ، منابع اطلاعاتی مدیریت ، بازیابی اطلاعات

شترین منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی‌ مورد استفاده گروه‌های مورد مطالعه قرار گرفته است.فقدان شرایط کافی برای شرکت اساتید و دانشجویان در همایش‌های داخلی و خارجی،تمرکز اکثر سازمان‌ها و نهادهای بازرگانی در شهر تهران، مجهز نبودن اکثر دانشگاه‌ها به فن‌آوری‌های الکترونیکی،و نیز نبود مرکزی در نقش آموزشگر بازیابی اطلاعات برای جامعهء مورد مطالعه‌ عمده‌ترین مشکلات دستیابی به منابع اطلاعاتی عنوان شده است.

خلاصه ماشینی:

"پژوهش حاضر با توجه به انواع روش‌های ممکن دسترسی به منابع‌ اطلاعاتی مدیریت،توسط جامعهء استفاده‌کنندهء خاص(شامل اعضای هیأت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه‌های دولتی)سعی دارد تا ضمن شناسایی مجراها و روش‌های دسترسی به منابع اطلاعاتی،متداول‌ترین روش‌ کسب اطلاعات،رایج‌ترین محل تأمین اطلاعات،و مرسوم‌ترین کاربرد خدمات‌ اینترنت(به عنوان فن‌آوری روز)میان جامعه مورد تحقیق را تشخیص و روش‌های‌ مناسب جهت تسهیل دسترسی به منابع اطلاعاتی را برای جامعه موردنظر پیشنهاد نماید. توزیع فراوانی و درصد جامعه مورد مطالعه برحسب محل تدریس/تحصیل (به تصویر صفحه مراجعه شود) همان‌گونه که جدول 2 نشان می‌دهد در مقایسهء محل تدریس برای اعضای‌ هیأت علمی،41 نفر(46 درصد)در تهران و 8 نفر(63 درصد)در دانشگاه‌های‌ دولتی شهرستان‌ها مشغول به تدریس هستند،همچنین در مقایسهء محل تحصیل‌ دانشجویان کارشناسی ارشد رشتهء مدیریت بازرگانی به تفکیک تهران و شهرستان 95 نفر(76 درصد)مستقر در تهران و 03(33 درصد)در دانشگاه‌های دولتی‌ شهرستان‌ها در حال تحصیل هستند. آیا میان اعضای هیأت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد از نظر میزان‌ استفاده از منابع چاپی اختلاف معنی‌داری وجود دارد؟ به منظور انجام چنین مقایسه‌ای همهء منابع چاپی مندرج در پرسشنامه مورد تحلیل‌ قرار گرفت و آزمون آماری مجذور خی برای هرکدام از آنها به کار برده شد. میزان استفاده دو گروه از منابع چاپی (به تصویر صفحه مراجعه شود) سؤال 5:آیا از نظر میزان استفادهء هیأت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد از منابع الکترونیکی اختلاف معنی‌داری وجود دارد؟ همان‌طور که جدول 01 نشان می‌دهد،بین اعضای هیأت علمی و دانشجویان در استفاده از اینترنت اختلافی مشاهده نمی‌گردد؛اما در مورد استفاده از صفحات فشرده در سطح 1%معنی‌دار است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.