Skip to main content
فهرست مقالات

رویکرد انتقادی به پژوهش در نظام های اطلاعاتی

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 181 تا 198)

با وجود برابر نهاده‌های گوناگون،کلمهء اصلی در نگرش سیستمی، واژهء"تعادل‌"،یا به عبارتی،دست‌یابی به تعادل میان عناصر تشکیل‌دهندهء ورودی‌ها و خروجی‌هاست.اصرار بروجود تعادل و چشم‌پوشی از ستیزه‌های موجود میان عناصر تشکیل‌دهندهء سیستم‌ از پویایی نگرش سیستمی می‌کاهد؛و در نتیجه جایگاه خود سیستم‌ هرگز مورد پرسش قرار نمی‌گیرد.در مقالهء حاضر،نظریهء سیستم‌ها بر فرضیه‌ای استوار است که اطلاعات را با توجه به برخورداری از معانی چندگانه در بستر پست‌مدرنیسم مطرح کرده و نیز تولید و مصرف اطلاعات در چارچوب برداشتی خطی را،آن‌گونه که در دورهء مدرنیسم دارای ارزش و اعتبار بوده است،مورد انتقاد قرار می‌دهد. ارائه رویکردی انتقادی سبب می‌شود،تا مدل‌های ساکن مطرح شده‌ برای پژوهش در نظام‌های اطلاعاتی مورد پرسش قرار گیرد.

خلاصه ماشینی:

"در مقالهء حاضر،نظریهء سیستم‌ها بر فرضیه‌ای استوار است که اطلاعات را با توجه به برخورداری از معانی چندگانه در بستر پست‌مدرنیسم مطرح کرده و نیز تولید و مصرف اطلاعات در چارچوب برداشتی خطی را،آن‌گونه که در دورهء مدرنیسم دارای ارزش و اعتبار بوده است،مورد انتقاد قرار می‌دهد. اساتید،دانشجویان و حرفه‌مندان با مدل زیربنایی نظام اطلاعاتی به خوبی آشنا هستند،نظامی که از طریق الگوی سیبرنتیک یا کنترل برحسب پسخوراند1در پی حفظ تعادل است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) در این مدل با وضعیتی روبه‌رو هستیم که درون سیستمی است و اطلاعات از طریق‌ ورودی به نظام وارد شده و سپس به سوی خروجی حرکت می‌کند. گرچه مدل زیربنایی نظام اطلاعاتی تصویری بسیار سودمند از نظریهء مقدماتی‌ سیستم‌ها و کاربرد آن در نظام‌های اطلاعاتی ارائه می‌کند،اما این مدل ساده شده است و اکنون مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. Walsham در مقالهء حاضر،نظریهء سیستم‌ها بر فرضیه‌ای استوار است که اطلاعات را با توجه به‌ برخورداری از معانی چندگانه در بستر پست مدرنیسم مطرح کرده و بررسی ساختار معنا در چارچوب برداشتی خطی از مفهوم تاریخ را،آن‌گونه که در دورهء مدرنیسم دارای‌ ارزش و اعتبار است،مورد انتقاد قرار می‌دهد. پرسش‌های بنیادی دربارهء مفاهیم سیستمی،نهایتا به این سؤال منجر می‌شود که‌ رابطهء ذهن و اندیشهء انسان با واقعیت چیست؟آیا میان جهان بیرون با جهان‌شناسی‌ انسان،چنانکه بسیاری از متفکران در طول تاریخ ادعا کرده‌اند،هیچ‌گونه رابطه‌ای وجود ندارد؛و یا آنکه برداشت‌ها و اندیشه‌های انسان،چنانکه بعضی دیگر از متفکران گفته‌اند، بازتابی دقیق و اصیل از دنیای خارج است؟ امکان استفاده از نظام‌های فکری به منظور انجام عملیات فنی و اجتماعی به اشتراک‌ گذاردن اطلاعات،یکی از ابعاد مهم در تحلیل نظام‌های اطلاعاتی است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.