Skip to main content
فهرست مقالات

مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش (رویکردی مقایسه ای)

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 7 تا 22)

کلیدواژه ها :

مدیریت اطلاعات ،مدیریت دانش ،مطالعهء تطبیقی

کلید واژه های ماشینی : مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش، اطلاعات، مدیریت اطلاعات، مدیریت، مدیریت دانش، مفهوم مدیریت اطلاعات و مدیریت، حوزهء مدیریت اطلاعات و دانش، اطلاعات و دانش، مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات، مفهوم

مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش دو مفهومی است که از لحاظ معنایی‌ و کارکردی بسیار به هم نزدیک هستند.اغلب تشخیص تفاوت‌ها و تشابهات این دو مفهوم برای خوانندگان متون مربط آسان نیست. در برخی موارد حتی نویسندگان نیز این دو مفهوم را به جای هم و یا مترادف به کار برده‌اند.با پیشرفت به سوی جامعهء دانشی و توسعهء دانش‌مدار و اهمیت اطلاعات و دانش در جامعه،کنکاش عمیق در حوزهء مدیریت اطلاعات و دانش ضروری به نظر می‌رسد.در این زمینه، پرداختن به واژگان و اصطلاح‌شناسی این مفاهیم می‌تواند به عنوان‌ نخستین گام تلقی شود.این کار می‌تواند به نویسندگان،خوانندگان، محققان و متخصصان کمک کند تا درک درستی از مفاهیم و اصطلاحات‌ این عصر جدید به دست آورده و به بررسی فرآیندها،ملزومات،و پیامدهای آن بپردازند.در مقاله حاضر،دو مفهوم مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.در مورد هر مفهوم سیر تاریخی و تعاریف آن ارائه گردیده است.سپس‌ وجه تمایز و تشابه آنها بررسی و در پایان پیشنهادهایی برای‌ پژوهش‌های آتی ارائه گردیده است.

خلاصه ماشینی:

"مدیریت دانش به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات و مدیریت دانش دارای کارکردها و مؤلفه‌های خاص خود هستند و برای ایفای‌ برای مدیریت اطلاعات و نمودی از عصر فراصنعتی دانیل بل‌4(3791)است. از مدیریت اطلاعات تعاریف مختلفی ارائه شده است. تعریف را ارائه داده است:"مدیریت کارآمد منابع اطلاعاتی داخل و خارج از سازمان‌ مدیریت دانش از جمله مفاهیمی است که تعریف‌های زیادی برای آن ارائه شده‌ با مرور تعاریف مختلف،می‌توان مدیریت دانش را به این صورت تعریف کرد: مدیریت دانش به عنوان جزء کلیدی در نظر گرفته شده است. پیش‌تر نیز اشاره شد خود مدیریت دارای اجزای مختلفی است که هرکدام از این مراحل‌ از دیدگاه مدیریتی برای مدیریت دانش قابل اعمال است و چنانچه این اجزاء در مدیریت دانش مورد توجه قرار نگیرید دستیابی به اهداف موردنظر با مشکل روبه‌رو تبدیل دانش،خود فرایندی است که بخش عمدهای از کار مدیریت دانش را به‌ ج. دانش به عنوان سرمایهء سازمانی در نظر گرفته شده است که در راستای دستیابی به‌ تلقی می‌شود(تافلر،7731)موفقیت در مدیریت دانش نیز به عنوان پیش‌زمینه‌ای برای‌ مدیریت دانش برمی‌آید،گرچه این دو مفهوم به همدیگر نزدیک بوده و در برخی جنبه‌ها تفاوت بین مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات از دو بعد قابل بررسی است: همان‌گونه که مشاهده می‌شود بین اطلاعات و دانش تفاوت زیادی وجود دارد. است از تفاوت فرایندی میان مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش. این نیست که همهء جوانب مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات را بررسی نماید،بلکه‌ تفاوت‌های موجود میان اطلاعات و دانش و مدیریت هرکدام را به صورت مختصر"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.