Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی ویژگی های عمده در طراحی وب سایت کتابخانه های ملی جهان به منظور ارائه الگویی مناسب جهت ارتقاء کیفی وب سایت کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 169 تا 190)

کلیدواژه ها :

وبگاه ،طراحی ،وبگاه کتابخانهء ملی ،شاخص‌های‌ طراحی وبگاه

کلید واژه های ماشینی : طراحی وب‌سایت کتابخانه‌های ملی جهان ، وب ، وب‌سایت ، وب‌سایت کتابخانه ملی ، وب‌سایت کتابخانهء ملی ، سایت‌های کتابخانه‌های ملی ، وب‌سایت کتابخانه ، اطلاعات ، وب‌سایت کتابخانهء ملی ایران ، طراحی وب‌سایت کتابخانهء ملی ایران

در این مقاله وب‌سایت‌های 85 کتابخانهء ملی جهان با هدف شناسایی‌ ویژگی‌های شاخص در طراحی وب‌سایت یک کتابخانهء ملی به روش‌ تحلیل محتوا مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.ابزار گردآوری‌ اطلاعات شبکهء جهان‌گستر وب است.وب‌سایت‌های 85 کتابخانه ملی‌ جهان در مدت زمان معین در رایانه شخصی بارگذاری شدند.سپس‌ ویژگی‌های وب‌سایت در پایگاهی که در نرم‌افزار صفحه‌گستر excel تهیه شده بود وارد شدند.تعداد کل ویژگی‌ها 542 مورد بود.کلیه‌ ویژگی‌های از زیاد به کم مرتب گردید.از کل 542 ویژگی جمعا 66 ویژگی‌ پربسامد اعم از ساختارهای و محتوایی براساس تعداد رخدادها(با استفاده از برش)برای تهیه سیاهه وارسی انتخاب شدند.ویژگی‌های‌ مذکور به هشت خوشهء موضوعی تقسیم شده‌اند که عبارتند از:خوشهء مجموعه‌ها،خوشهء فهرست‌ها،خوشهء خدمات،خوشهء دربارهء ما،خوشهء انتشارات،خوشهء تماس با ما،خوشهء راهنمایی کاربران و خوشهء ویژگی‌های ساختاری.سپس سیاههء وارسی پژوهش براساس 66 ویژگی فوق طراحی گردیده و تمامی وب‌سایت‌های مورد مطالعه‌ براساس آن مورد ارزیابی قرار گرفتند.وب‌سایت کتابخانهء ملی امریکا 08%وب‌سایت کتابخانهء ملی انگلستان 47%و وب‌سایت کتابخانهء ملی‌ کشورهای مالزی و دانمارک 27%با سیاههء وارسی همخوانی داشتند. وب‌سایت کتابخانهء ملی جمهوری اسلامی ایران 15%با سیاههء وارسی‌ مطابقت داشت.در نهایت با توجه به نتایج تحقیق الگوی پیشنهادی‌ برای طراحی وب‌سایت یک کتابخانهء ملی ارائه شد و وب‌سایت‌ کتابخانهء ملی جمهوری اسلامی ایران با الگوی پیشنهادی مقایسه‌ گردید.هم‌چنین پیشنهادهایی جهت ارتقاء وب‌سایت کتابخانه ملی‌ جمهوری اسلامی ایران ارائه شد.

خلاصه ماشینی:

"ویژگی‌های شاخص در طراحی وب‌سایت یک کتابخانهء ملی به روش‌ برای طراحی وب‌سایت یک کتابخانهء ملی ارائه شد و وب‌سایت‌ کتابخانه‌های ملی جهان به منظور ارائه الگویی برای طراحی وب‌سایت کتابخانهء 2. نظرسنجی صاحب‌نظران ایرانی ویژگی‌های شاخص در طراحی وب‌سایت کتابخانهء ساختاری و محتوایی وب‌سایت‌ها تأثیر می‌گذارند؛زیرا ویژگی‌های مورد استفاده در این‌ 3. روش ارزیابانه به منظور مقایسهء ویژگی‌های وب‌سایت کتابخانه ملی ایران با الگوی‌ نظرات،جمعا 66 ویژگی برای طراحی وب‌سایت کتابخانهء ملی مشخص گردید. وب‌سایت کتابخانهء ملی ایران در میان 85 کشور مورد مطالعه،در کنار ایسلند، بررسی آراء صاحب‌نظران ایرانی در مورد ویژگی‌های مندرج در سیاههء وارسی و هم‌چنین‌ بررسی بسامد این ویژگی‌ها در وب‌سایت‌های مورد مطالعه نشان داد که بسیاری از این‌ 42 درصد وب‌سایت‌های مورد مطالعه دارای ویژگی‌های کتابشناسی ملی هستند؛و از نظر است که حتما در طراحی وب‌سایت کتابخانهء ملی ایران باید لحاظ گردد. ایرانی و براساس تحلیل محتوای وب‌سایت‌های کتابخانه‌های ملی مورد مطالعه‌ خانگی برای وب‌سایت کتابخانهء ملی را نشان می‌دهد. الگوی پیشنهادی نسخهء فارسی صفحهء خانگی برای وب‌سایت کتابخانهء ملی الگوی پیشنهادی نسخهء انگلیسی صفحهء خانگی برای وب‌سایت کتابخانهء ملی پرچم کشور نام کتابخانه آرم کتابخانهمجموعه‌ها 2. ویژگی‌هایی که در وب‌سایت کتابخانهء ملی ایران وجود دارند و الگوی پیشنهادی فاقد 3. ویژگی‌های مشترک در الگوی پیشنهادی و صفحهء خانگی کتابخانهء ملی ایران عبارتند از: لازم به ذکر است که در صفحهء خانگی کتابخانهء ملی جمهوری اسلامی ایران از شیوهء مارکیویی برای ارائهء محتوای وب‌سایت به کاربران استفاده شده است. *از آنجایی که در زمان انجام این پژوهش فقط 85 وب‌سایت کتابخانهء ملی دارای‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.