Skip to main content
فهرست مقالات

آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

کلید واژه های ماشینی : هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى، عدالت ادارى براى شعب دیوان، رأى وحدت رویه هیأت عمومى، وحدت رویه هیأت عمومى دیوان، رأى هیأت عمومى، دیوان عالى کشور، رأى، اصلاحى قانون دیوان عدالت ادارى، رئیس هیأت عمومى دیوان عدالت، وحدت رویه دیوان عدالت اداری

خلاصه ماشینی:

"آراء وحدت رویه دیوان عالی اداری رأی شماره 832 مورخ 1384/12/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص آراء صادره از کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1385/2/2 رأی هیأت عمومی با عنایت به صراحت قسمت اخیر تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری در زمینه لزوم ابلاغ موارد تخلف ساختمانی مورد ادعای شهرداری و جریان رسید گی نسبت به آنها در کمیسیون ذیصلاح به کلیه اشخاص ذینفع از جمله مستأجران واحدهای تجاری و مفاد دادنامه شماره 215 مورخ 1369/11/5 هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است، دادنامه‌های شماره 620-619 مورخ 1375/7/3،687 مورخ 1375/7/29 و 693 مورخ 1375/7/29 شعبه دوم که مورد تایید شعب اول و سوم تجدید نظر قرار گرفته‌اند و متضمن این معنی می‌باشند،موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی ***** رأی شماره 832 مورخ 1384/12/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص آراء صادره از کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری شماره ه440/80/ تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1385/2/2 تاریخ:1384/12/21 رأی هیأت عمومی با عنایت به صراحت قسمت اخیر تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری در زمینه لزوم ابلاغ موارد تخلف ساختمانی مورد ادعای شهرداری و جریان رسید گی نسبت به آنها در کمیسیون ذیصلاح به کلیه اشخاص ذینفع از جمله مستأجران واحدهای تجاری و مفاد دادنامه شماره 215 مورخ 1369/11/5 هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است، دادنامه‌های شماره 620-619 مورخ 1375/7/3،687 مورخ 1375/7/29 و 693 مورخ 1375/7/29 شعبه دوم که مورد تایید شعب اول و سوم تجدید نظر قرار گرفته‌اند و متضمن این معنی می‌باشند،موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.