Skip to main content
فهرست مقالات

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

کلید واژه های ماشینی : اداره‌کل حقوقى و تدوین قوانین، نظریه اداره‌کل حقوقى و تدوین، حقوقى و تدوین قوانین قوه، تدوین قوانین قوه قضائیه، قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى، قانون، اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه، دادگاه، دادسرا، ماده

خلاصه ماشینی:

"سؤال-در مواردی که زن و شوهر نابارور هستند و از طرفی یک یا هر دوی آنها مایل هستند که دریافت جنین بنمایند در چه شرایطی امکان پذیرش تقاضای آنها وجود دارد آیا اگر یکی از زوجین با دریافت جنین موافقت نداشت دیگری به تنهائی می‌تواند طرف خود را ملزم به قبول آن نماید؟ نظریه شماره 7/7146-1383/9/28 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مطابق ماده 22 از قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1382/4/29 مجلس شورای اسلامی تقاضای دریافت جنین اهدائی باید مشترکا از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط مقرر در ذیل ماده مذکور و مواد بعدی آن قانون مجوز دریافت جنین را صادر می‌کند،لیکن از مدلول استعلام چنین مستفاد می‌گردد که زوجه به تنهائی مبادرت به تقدیم دادخواست نموده و زوج موافقتی با آن ندارد. سؤال-با توجه به متن مواد 145 و 146 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 اعلام نمائید که بین دو ماده تعارض وجود دارد یا خیر؟و اگر وجود دارد چگونه قابل حل است؟ نظریه شماره 7/8262-1380/9/10 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ماده 145(1)قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به مواردی است که تخلف صورت گرفته و دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام داده شده باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.