Skip to main content
فهرست مقالات

طلب ممتاز

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"طلب ممتاز :سعید صفیان (به تصویر صفحه مراجعه شود) مقدمه: از نقطه نظر کلی دارایی مدیون در «وثیقه عام طلبکاران»1اوست؛زیرا هنگامی که شخصی بدون اخذ وثیقه وام می‌دهد و یا مالی را بدون اخذ وثیقه انتقال می‌دهد،بدون شک به اعتبار مالی مدیون نظر دارد و آن محلی برای وصول طلب خود می‌داند،روش قانونگذار نیز بر چنین عقیده‌ای استوار است و برای محافظت از اموال مدیون که نهایتا می‌بایست مطالبات طلبکاران از آن محل استیفا شود اقداماتی را لحاظ کرده است:امور راجع به ترکه از جمله اقداماتی است که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق انجام می‌شود(ماده 163 قانون امور حسبی)یا همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد، اداره تصفیه صورتی از اموال ورشکسته برداشته،اقدامات لازم از قبیل مهروموم برای حفظ آنها به عمل می‌آورد(ماده13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی). 5دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی که تعریفات از ایشان می‌باشد،در جایی دیگر حق تقدم را چنین تعریف کرده است:«حق تقدم،حقی است مالی که به موجب آن،یک بستانکار اجازه دارد که از ثمن مال یا اموال معین،مقدم بر مطالبات را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: الف:طلب عادی: ب:طلب دارای وثیقه؛ ج:طلب ممتاز؛ بستانکاران عادی از صاحب مال،طلب خود را استیفا کند،مانند مرتهن و خریدار شرطی و هر وثیقه گیرنده دیگر و مانند تقدیم زوجه میت در مورد گرفتن نفقه»."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.