Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه میزان راحتی انسان در شرایط آب و هوایی مناطق مرکزی ایران و سواحل دریای خزر: مطالعه موردی برای یزد و گرگان مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (‎8 صفحه - از 51 تا 58 )

چکیده:

تغییرات شرایط آب و هوایی تأثیر قابل توجهی بر شرایط زندگی و احساس راحتی انسان دارد.در صورت‌ افزایش همزمان رطوبت و دمای روزانه،فعالیتهای عادی اندامهای بدن دچار اختلال گردیده و انسان احساس‌ ناراحتی خواهد نمود.با توجه به آنکه بخش قابل توجهی از جمعیت ایران در سواحل آبهای جنوبی،دریای‌ خزر و دریاچه‌های داخلی زندگی می‌نمایند،افزایش توأم دما و رطوبت می‌تواند موجبات ناراحتی روحی و جسمی مردم این مناطق را فراهم سازد.دمای ظاهری (aPParent temPerature) شاخصی است که‌ جهت سنجش اثر توأم دما و روبت بر اندامهای داخلی بدن معرفی گردیده و نشانگر میزان احساس راحتی‌ انسان از شرایط آبو هوایی می‌باشد. در این تحقیق ضمن ارائه روش تعیین دمای ظاهری،مقادیر این متغیر برای دو شهر یزد و گرگان که به‌ ترتیب در مناطق مرکزی و ساحلی شمال ایران واقع گردیده‌اند محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفت.روش‌ مناسب محاسباتی انتخاب گردید تا دمای ظاهری برای مقادیر میانگین دما و شرایطی که هوا خیلی گرم و بحرانی می‌گردد برای هر دو شهر محاسبه‌شده و مورد ارزیابی قرار گیرد. نتیجه‌گیری گردید که در ماههای گرم سال(از تیر تا شهریورماه)خطر وقوع گرمازدگی،افتابزدگی و احساس ناراحتی برای انسان در شهر گرگان به‌طور بالقوه بیشتر از یزد می‌باشد.همچنین مشخص شد برای‌ مواقعی که دمای هوا در این دو شهر به مرز 40 درجه سانتیگراد نزدیک می‌گردد احساس ناراحتی در شهر گرگان خیلی بیش از یزد می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"جدول شماره(2):خطرات ناشی از تنش گرمایی براساس دمای ظاهری هوا (تصویرتصویر) یک دهه در خارج از کشور مورد استفاده سازمانها ذیربط معتبر بوده و اطلاعات مربوط به آن در اختیار عموم قرار می‌گیرد،ضرورت انجام مطالعاتی به منظور تعیین دمای ظاهری‌ در سطح کشور احساس می‌شود. داده‌ها و روشهای محابساتی برای انجام این بررسی مقادیر میانگین ماهیانه دما و رطوبت نسبی دو شهر یزد و گرگان برای مدت 25 سال(1995- 1971)از انتشارات سازمان هواشناسی استخراج گردید. از تلفیق مقادیر بیشینه‌ دمای ماهیانه و رطوبت نسبی در این ساعت،دمای‌ ظاهری بیشینه بدست خواهد آمد که نمایانگر حد اکثر تنش گرمایی است که ساکنین شهرهای مورد مطالعه، تحمل می‌نمایند. مقایسه مقادیر دمای ظاهری گرگان و یزد(شکل b -1) مبین آن است که در ماه مرداد و به ویژه شهریور دمای احساس‌ شده بوسیله انسان در گرگان(که رطوبت نسبی بالاتری دارد)به‌ ترتیب حدود c 2 و c 5 بیشتر از یزد می‌باشد. با توجه به آنکه بیشترین تنش‌ گرمایی در ماههای گرم سال احساس می‌گردد در شکل 2 تنها دمای ظاهری مربوط به این ماهها نشان داده شده است. درعین‌حال،بررسی نمودارهای‌ بیشینه مطلق دمای ظاهری(شکل شماره 3)و میانگین بیشینه‌ دمای ظاهری ماهانه(شکل شماره 2)نشان می‌دهد که خطرات‌ و احساس ناراحتی ناشی از گرما در گرگان در اکثر ماههای گرم‌ بیشتر از یزد می‌باشد و از این لحاظ مردم گرگان احساس‌ ناراحتی بیشتری می‌کنند. meteorology today,an introduction to weather,climate and the environment,4h edition,west Publising comPany,newyork,577 PP. essential of weather,Prentice hall,new york,351 PP."

کلیدواژه ها:

یزد ، دما ، گرگان ، رطوبت نسبی ، دمای ظاهری

کلید واژه های ماشینی:

گرگان ، یزد ، شهر گرگان ، راحتی انسان در شرایط آب ، دمای ظاهری ، یزد و گرگان ، انسان ، احساس ناراحتی در شهر گرگان ، مقایسه مقادیر دمای ظاهری گرگان ، تنش گرمایی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.