Skip to main content
فهرست مقالات

پیشنهاد اصول و قواعد طراحی شهری پایدار شهرهای ایران در فرایند جهانی شدن (با تاکید بر نیازهای زیستی) مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (‎17 صفحه - از 29 تا 45 )

چکیده:

حد اقل دو دهه است که اصل پایداری به هدفی اساسی در برنامه‌ها و طرح‌های توسعه جهانی،منطقه‌ای،ملی و محلی(شهری و روستایی)تبدیل شده است.به همین دلیل مطالعات متعددی نیز در جهت تبدیل مفهوم پایداری به اصول و قواعد یا راهکارهای‌ مشخص و کاربردی در برنامه‌ریزی‌های توسعه شهری صورت گرفته است.این در حالی است که جامعه علمی و حرفه‌ای‌ شهرسازی ایران هنوز به مجموعه مدونی از چنین اصولی و قواعدی دسترسی ندارد.بنابراین در تحقیق حاضر سعی‌شده مفهوم‌ پایداری و به‌طور مشخص‌تر مفهوم«حرکت در جهت پایداری»در قالب اصولی مشخص و معنی‌دار در حوزه برنامه‌ریزی و بخصوص طراحی شهری تدوین شود.اما اولین شرط تحقیق هدفی توجه به تحول شهرها با در نظر گرفتن پیشرفت‌های‌ فن‌آوری اطلاعاتی و محصول واقعی آن یعنی«فرایند جهانی شدن»است.پس در این تحقیق فرایند جهانی شدن به عنوان‌ زمینه‌ای برای تحول آینده شهرهای ایران در نظر گرفته‌شده و متعاقبا حال و آینده جامعه شهری ایران،به عنوان بخشی‌ از جامعه جهانی و همچنین به عنوان جامعه‌ای خاص(محلی)و وابسته به مکان یا کشوری معلوم جست‌وجو شده است.به این‌ ترتیب در دیدگاه این مقاله توسعه شهرهای جهانی زمانی در جهت پایداری قرار می‌گیرد که پیشنهادهای مشخصی را برای تأمین‌ هردو دسته نیازهای جهانی و محلی جامعه مطرح کند.با چنین دیدگاهی و براساس تحقیق انجام‌شده‌1سعی‌شده از طریق‌ فرایند جهانی شدن و 2-راهکارهای به کار گرفته‌شده در شکل‌دهی و توسعه شهرهای سنتی ایران،به اصول و قواعدی برای‌ طراحی شهری پایدار شهرهای ایران در فرایند جهانی شدن دست یافت.شایان ذکر است به دلیل متعدد بودن نیازهای مذکور و اصول و قواعد تدوین‌شده براساس آنها،در این مقاله به ارائه اصول و قواعد طراحی شهری برای تأمین فقط یکی از اساسی‌ترین‌ نیازهای انسان در شهر جهانی-ایرانی آینده یعنی«نیازهای زیستی»اکتفا شده است.

خلاصه ماشینی:

بطور مشخص‌تر اهداف و منافع گاه متضادی که بین جریان‌های‌ اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی جهانی و زمینه محلی آنها در شهرهای جهانی(بویژه در کشورهای توسعه‌یابنده)وجود دارد، ممکن است باعث عدم کارایی شهر در تأمین نیازهای جامعه از یک‌سو و اضمحلال خصوصیات بومی محیط زیست شهری اعم‌ از فرهنگ،جامعه،شکل شهری یا طبیعت از سوی دیگر گردد و این یعنی حرکت در جهت ناپایداری. به این ترتیب در مورد شهرهای‌ جهانی نیز با توجه به دو گروه اصلی عملکردهای ذکرشده‌ (عملکردهای جهانی و عملکردهای محلی)،حرکت به سوی‌ تأمین مجموعه نیازهای انسان به عنوان عضوی از جامعه جهانی‌ با امکانات و مسائل مشترک در هر نقطه‌ای از جهان و همچنین‌ به عنوان عضوی از یک جامعه فرهنگی خاص با ویژگی‌های‌ مشترک بومی و محلی(به‌طور خاص در اینجا جامعه و کشور ایران مدنظر است)می‌تواند به مفهوم حرکت در جهت پایداری‌ تلقی گردد. براساس مفاهیم توضیح داده‌شده،نتیجه مورد انتظار تحقیق ابتدا معرفی مجموعه نیازهای انسانی در هردو زمینه‌ جهانی و محلی(ایرانی)و سپس تدوین اصول و قواعد طراحی‌ شهری برای تأمین آن نیازها در شهرهای جهانی است. 4-هریک از قواعد فرعی براساس نوع منابع استخراج‌شده،با علائم زیر مشخص شده است: I -زمینه ایرانی G -زمینه جهانی I,G یا G,I -هردو زمینه‌های ایرانی و جهانی ساختار نیازهای مشترک انسان در جامعه جهانی (تصویرتصویر) در این قسمت با توجه به تأکید مقاله بر مشکلات‌ محیط زیستی،مفهوم و اجزای نیازهای زیستی معرفی و سپس‌ اصول و قواعد پیش‌بینی‌شده متناظر با آنها برای طراحی شهر جهانی-ایرانی ارائه می‌گردد.

کلیدواژه ها:

جهانی شدن ، اصول و قواعد ، پایداری ، نیازهای انسانی ، طراحی شهری ، شهر جهانی ، نیازهای محلی ، نیازهای زیستی

کلید واژه های ماشینی:

قواعد طراحی شهری پایدار ، قواعد طراحی شهری ، اصول و قواعد طراحی ، پیشنهاد اصول و قواعد طراحی ، توسعه ، شهرهای ایران در فرایند جهانی ، فرایند جهانی شدن ، ایران ، محیط زیست ، اصول و قواعد


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.