Skip to main content
فهرست مقالات

برگی از «تفسیر قرآن برای همه»

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، تفسیر قرآن ، عرفان ، تفاسیر عرفانی و تأویل مخالف ، شبهات ، بزنگاه حمه مستشرقین ، اهل عرفان اخلاقی ، اختلافات ، زن ، اسلامی

خلاصه ماشینی:

"اصولا روحیه مفسر،نقادی است؛او آثار فراوانی در این‌ زاویه دارد؛مثلا کتاب«جاء الحق»او برای پاسخ به کتاب‌ «بیست‌وسه سال»علی دشتی است،«عرفان و سلوک‌ اسلامی»او توضیح روش عرفان اسلامی در برابر تصوف‌ است و«قرآن و مقام زن»او در جواب ایرادها و شبهات نسبت‌ به جایگاه زن در اسلام است. از منابع مهم ایشان در این کار،تفسیرهای المیزان، مجمع البیان،الکاشف و برخی تفاسر اهل سنت مانند تفسیر کبیر فخر رازی،کشاف زمخشری و تفسیر المراغی است. در کتاب«شناخت قران»بحث مبسوطی درباره این گونه‌ تفاسیر دارد. وی با آنکه اهل عرفان اخلاقی است،اما همانگونه‌ که در شرح‌حال خود نوشته و در کتاب دانشنامه قرآن‌ (ج 2/1898)نیز نشر یافته خانواده‌ای دارد که اهل فقه و عرفان‌ هستند،اما به شدت از عرفان منطبق بر فقه اسلامی بوده‌ و هرگز بدعتی به کار نبرده‌اند و این موضع،در تفسیر هم‌ کاملا محسوس است و تلاش مفسر،همواره تبیین و تفهیم‌ پیام قرآن به مخاطب و مرزبندی تفسیر از این گونه تأویلات‌ است."

صفحه: از 32 تا 32