Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی سبکی و محتوایی شاهنشاهنامه فتحعلی خان صبا و مقایسه آن با شاهنامه فردوسی

نویسنده:

(9 صفحه - از 31 تا 39)

چکیده:

نویسندهء این مقاله در نظر دارد علاوه بر آثار گرانمایهء ادب‌ فارسی و نظرات روشنفکران ارجمندی که دربارهء شاهنامه و حماسه‌ها به پژوهش و بررسی پرداخته‌اند و اثر گرانمایهء استاد توس را به عنوان منبع اصلی مطالعاتی موردنظر قرار داده‌اند،با بهره‌گیری از آثار و منابع بسیار محدودی که در باب حماسه‌های‌ مصنوعی همچون شاهنشاهنامهء صبا وجود دارد،به بررسی‌ بعضی از ویژگی‌های سبکی و محتوایی و زبانی همچون تشبیه‌ و استعاره که از عناصر اصلی شعر است و اثر را به اوج بلاغت‌ و زیبایی می‌کشاند و بنای توصیف بر آن استوار است،اغراق‌ و مبالغه که از جمله صنایع مطرح در حماسه است و جزو ذات‌ شعر حماسی می‌باشد و تکرار مضامین و محتوا که با برداشت از روی شاهنامهء فردوسی شکل گرفته است و تقلیدی بودن کار را نمایان می‌کند،بپردازد.باشد که این تلاش دوستداران حماسه‌ را در شناخت روشن‌تر حماسه‌های مصنوع سودمند افتد.

خلاصه ماشینی:

"مقاله بررسی سبکی و محتوایی‌ شاهنشاهنامهء فتحعلی خان صبا و مقایسهء آن با شاهنامهء فردوسی بهاره موذن* چکیده نویسندهء این مقاله در نظر دارد علاوه بر آثار گرانمایهء ادب‌ فارسی و نظرات روشنفکران ارجمندی که دربارهء شاهنامه و حماسه‌ها به پژوهش و بررسی پرداخته‌اند و اثر گرانمایهء استاد توس را به عنوان منبع اصلی مطالعاتی موردنظر قرار داده‌اند،با بهره‌گیری از آثار و منابع بسیار محدودی که در باب حماسه‌های‌ مصنوعی همچون شاهنشاهنامهء صبا وجود دارد،به بررسی‌ بعضی از ویژگی‌های سبکی و محتوایی و زبانی همچون تشبیه‌ و استعاره که از عناصر اصلی شعر است و اثر را به اوج بلاغت‌ و زیبایی می‌کشاند و بنای توصیف بر آن استوار است،اغراق‌ و مبالغه که از جمله صنایع مطرح در حماسه است و جزو ذات‌ شعر حماسی می‌باشد و تکرار مضامین و محتوا که با برداشت از روی شاهنامهء فردوسی شکل گرفته است و تقلیدی بودن کار را نمایان می‌کند،بپردازد. بسیار جای تأسف است که هنر در خدمت صاحب واقعی هنر که‌ همان انسان باشد قرار نگیرد و نگاه هنرمند به شتر و اسب و گاومیش‌ و حتی سگ و پیل ممدوح معطوف گردد: به راغ اندرت مادیان سی‌هزار ز داغ شهنشه به ران‌ها نگار همه گوش‌ها آخته دشنه فش‌ زمین گشته زان بآسمان دشنه‌کش‌ همت باربر استران سی هزار به پیکر همه کوه هامون سپار لگدکوبشان مغز شیر ژیان‌ پراکنده بر دامن آسمان‌ به نیروی هر تن به تن زنده پیل‌ ز جنبش به هامون چو دریای نیل (صبا:12/205-81) شاهنامهء فردوسی حماسه‌ای است ملی که با پیوند تخیل و افسانه‌های اساطیر تاریخ با هدفی ارزشمند و به منظور دفاع از میهن‌ در برابر شکست‌ها و حقارت‌هایی که بر مردم روا داشته شده است به‌ رشتهء نظم در آمد."

کلیدواژه ها:

شاهنامه ،فردوسی ،صبا ،سبک‌ ،حماسهء مصنوع ،شاهنشاهنامه

کلید واژه های ماشینی:

شاهنامه ، شاه ، شاهنشاهنامه ، صبا ، فردوسی ، حماسه ، حماسی ، شاهنشاهنامه فتحعلی خان صبا ، سبکی ، محتوایی شاهنشاهنامه فتحعلی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.