Skip to main content
فهرست مقالات

آموزش از راه دور رهیافتی نوین در آموزش تربیت بدنی، مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی نظام آموزش راه دور وحضوری

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 89 تا 110)

کلید واژه های ماشینی : مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت‌بدنی، عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت‌بدنی نظام، دانشجویان تربیت‌بدنی نظام آموزش راه، تربیت‌بدنی نظام آموزش راه دور، آموزش، آموزش از راه دور، دانشجویان، عملکرد تحصیلی، عملکرد تحصیلی دانشجویان، راه دور

آموزش از راه دور یک نظام نوین آموزشی است که کشورهای مختلف بنا به مقتضیات محلی، فرهنگی و اجتماعی خود در رشته‌ها و سطوح مختلف از آن بهره‌مند شده‌اند.موضوع کیفیت‌ عملکرد تحصیلی فراگیرندگان آموزش از راه دور در مقایسه با آموزش حضوری یکی از مسائل‌ مهم و مورد بحث متولیان این نظام آموزشی است.این مقاله به مقایسه عملکرد تحصیلی‌ دانشجویان تربیت بدنی در نظام حضوری و راه دور ایران پرداخته است.به‌علاوه،در این‌ مطالعه هم‌بستگی و تأثیر رفتار ورودی توسط سه متغیر نمره نظری و عملی آزمون ورود به‌ دانشگاه(کنکور)،معدل دیپلم متوسطه و خودپنداری تحصیلی با عملکرد تحصیلی بررسی‌ شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که دانشجویان نظام راه دور با پیشینه علمی ضعیف‌تری‌ وارد دانشگاه می‌شوند که این تفاوت از نظر آماری معنادار بوده است.هم‌چنین مشاهده شد که‌ بین پیشینهء علمی و عملکرد تحصیلی هم‌بستگی مثبت و معناداری وجود دارد.نتایج نهایی‌ پژوهش نشان می‌دهد که به رغم بالاتر بودن نمرات رفتار ورودی دانشجویان حضوری، دانشجویان نظام راه دور در دروس نظری با ماهیت علوم انسانی و علوم پایه نسبت به گروه‌ حضوری عملکرد تحصیلی بالاتری داشته‌اند.در دروس عملی نیز بین دو گروه آزمودنی تفاوت‌ معنی‌دار آماری مشاهده نشده است. این پژوهش نیمه‌تجربی است و جامعه‌ی آماری آن دانشجویان تربیت‌بدنی کارشناسی‌ در سال 79-78 بوده است.اطلاعات تحقیق از طریق 8 پرسش‌نامه‌ی پاسخ بسته(240 سؤال)و یک پرسش‌نامه خودپنداری تحصیلی گردآوردی پیشینه‌ی علمی آزمودنی‌ها نیز از طریق سازمان سنجش آموزش کشور سنجیده شده است.

خلاصه ماشینی:

"همان‌طور که در جدول شماره‌ی 2 مشاهده می‌شود،بین هر چهار عامل کنترل رفتار ورودی با عملکرد تحصیلی دانشگاهی هم‌بستگی مثبت‌ و معنی‌دار وجود دارد (به تصویر صفحه مراجعه شود) پ)مقایسه‌ی عملکرد تحصیلی آزمودنی‌های دو نظام آموزشی نتیجه‌ی آزمون آماری عملکرد تحصیلی گروه‌های آزمودنی در دو بخش الف)قبل از حذف اثر نمرات‌ پیشینه‌ی تحصیلی و ب)بعد از حذف اثر نمرات پیشینه‌ی تحصیلی به شرح زیر(در صفحه‌ی بعد)است عملکرد کلی تحصیلی دانشجویان دو نظام یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت‌بدنی نظام حضوری قبل‌ از حذف اثر نمرات پیشینه تحصیلی با 31/8 x?نسبت به نظام راه دور با 31/61 x?و با 2/43 t در سطح 0/910 aبالاتر است اما بعد از حذف اثر نمرات پیشینه‌ی تحصیلی و رفتار ورودی، نمرات دانشجویان حضوری‌1/43 واحد معیار از میانگین کم‌تر بوده است؛در حالی که نمرات دانشجویان‌ راه دور 1/92 واحد معیار از میانگین بیش‌تر بوده که این اختلاف از نظر آماری در سطح‌0/1000 a معنی‌دار است(جدول 3). هم‌چنین به رغم این که دانشجویان راه دور با پیشینه‌ی علمی ضعیف‌تری وارد این دانشگاه‌ می‌شوند(جدول 1)و وجود هم‌بستگی بین عوامل پیشینه‌ی علمی و موفقیت تحصیلی دانشگاهی،نتیجه‌ی‌ نهایی این پژوهش نشان می‌دهد که عملکرد تحصیلی دانشجویان راه دور بعد از حذف اثر پیشینه‌ی تحصیلی‌ (معدل کتبی دیپلم متوسطه،نمره‌ی آزمون ورودی و خودپنداری تحصیلی)در دروس نظری-تخصصی‌ با ماهیت علوم انسانی و علوم پایه نسبت به دانشجویان حضوری بالاتر است و تفاوت معنی‌دار آماری‌ نیز در دروس عملی بین دو گروه مشاهده نشده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.