Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه تأثیر چهار روش آموزش بر عملکرد دانش آموزان در دروس ریاضی و آمار

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 109 تا 132)

کلید واژه های ماشینی : آموزش یادگیری در حد تسلط، یادگیری در حد تسلط، تلفیقی یادگیری در حد تسلط، آموزش، دانش‌آموزان، عملکرد دانش‌آموزان در درس ریاضی، عملکرد گروه تحت آموزش یادگیری، آموزش تلفیقی یادگیری در حد، گروه تحت آموزش یادگیری، یادگیری تلفیقی در حد تسلط

در این پژوهش، یک نمونه آماری از معلمان مدارس کرمان، روشهای آموزشی یادگیری در حد تسلط و آموزش تلفیقی یادگیری در حد تسلط و همیاری را به کار گرفتند تا به این سوال پاسخ داده شود که: آیا عملکرد دانش آموزانی که با این روشها آموزش دیده اند از عملکرد دانش آموزانی که به روش سنتی آموزش می بینند بالاتر است؟ برای یافتن پاسخ به این سوال، 277 نفر نمونه تحقیق در سه گروه مورد مطالعه قرار گرفتند: گروه اول 96 نفر تحت آموزش تلفیقی یادگیری در حد تسلط و همیاری، گروه دوم 86 نفر تحت آموزش یادگیری در حد تسلط، و گروه سوم 95 نفر تحت آموزش سنتی. دو گروه اول و دوم گروههای آزمایش و گروه سوم گروه گواه پژوهش را تشکیل می دادند. پژوهش نشان می دهد که یادگیری در حد تسلط و یادگیری تلفیقی در حد تسلط و همیاری به نتایج مثبتی منجر خواهند شد و یادگیری دانش آموزان را، در مقایسه با روش سنتی، افزایش خواهند داد. همچنین، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در کلاسهایی که دانش آموزان با روش تلفیقی یادگیری در حد تسلط در گروههای همیار آموزش می بینند، روابط دوستانه و صمیمیت و اعتماد به نفس بیشتری میان دانش آموزان مشاهده می شود. افزون بر این، دانش آموزانی که از نظر اقتصادی مرفه تر از دیگران هستند به کار گروهی کمتر تن می دهند و، بر عکس، دانش آموزانی که از نظر مالی در سطح متوسط یا پایین هستند تمایل بیشتری به کار در گروه دارند.

خلاصه ماشینی:

"نتایج نشان داد که میانگین‌ گروه تحت آموزش تلفیقی یادگیری در حد تسلط با استفاده از گروههای همیار در آزمونهای اول 51/45 (s-2/88) ،در آزمونهای دوم‌ (s-2/8)16/15 ،در آزمون پایانی‌ (s-2/75)16/21 ،و میانگین کل سه‌ آزمون‌ (s-2/8)15/97 است(جدول 1). نتایج حاصل از آزمون توکی حاکی از آن‌ است که در هرسه آزمون اول،دوم،و پایانی اولا تفاوتی معنادار(در سطح‌ a-0/05 )بین عملکرد گروه‌ تحت آموزش یادگیری در حد تسلط با استفاده از گروههای همیار و گروه تحت آموزش یادگیری در حد تسلط وجود ندارد. نتایج حاکی از آن است که در هرسه‌ نوبت آزمون:اولا،تفاوت معنادار(در سطح‌ a-0/05 )میان عملکرد گروه تحت آموزش یادگیری در حد تسلط با استفاده از گروههای همیار و گروه تحت آموزش سنتی وجود دارد. نتایج حاصل از این آزمون نشان می‌دهد:اولا،در گروه تحت آموزش‌ تلفیقی یادگیری در حد تسلط در گروههای همیار میان عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در سه آزمون اول، دوم،و پایانی تفاوتی معنادار(در سطح‌ a-0/05 )وجود ندارد. جدول 01:نتایج حاصل از تحلیل واریانس در مورد سه گروه در درس آمار (به تصویر صفحه مراجعه شود) برای بررسی تکمیلی،آزمون تعقیبی توکی در گروه تحت آموزش یادگیری در حد تسلط انجام شد. تفاوت میانگین در آموزش یادگیری سنتی در سه درس ریاضی و آمار (به تصویر صفحه مراجعه شود) توجه به بعضی دلایل در توجیه این نتایج ضروری است: الف)در این پژوهش معلم گروههای تلفیقی یادگیری در حد تسلط و همیاری و یادگیری در حد تسلط مدت‌زمانی را که برای تدریس اختصاص می‌داد دوبرابر(و گاهی سه یا چهار برابر)بیشتر از مدت‌زمانی‌ بود که معلم گروه سنتی به تدریس می‌پرداخت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.