Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و مقایسه اثر بخشی روشهای آموزش ریاضی به دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری دوره ابتدایی مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (‎16 صفحه - از 79 تا 94 )

چکیده:

برخی دانش‌آموزان، به‌رغم برخورداری از هوش طبیعی یا حتی بالاتر از طبیعی و دارا بودن حواس بینایی و شنوایی سالم، قادر به فراگیری مطالب آموزشی و مفاهیم ویژه با استفاده از روشهای متداول در مدارس نیستند. این قبیل دانش‌آموزان را، که در کتابهای روان‌شناسی با نامهای گوناگون نامیده‌اند، ساموئل کرک[1]، در سال 1963، به­عنوان کودکان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری[2] مطرح کرد. یکی از انواع ناتوانیهای یادگیری در دانش‌آموزان، ناتوانی یادگیری ریاضی[3] است که حاکی از دشواریهایی در درک مفاهیم ریاضی است. در این پژوهش، اثربخشی سه روش آموزش تکلیف، آموزش فرایند یا توانایی، و آموزش تکلیف – فرایند در آموزش ریاضی به دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری ریاضی بررسی و مقایسه شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که میان نمره‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون آزمودنیها در آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی اختلاف معناداری وجود دارد که ناشی از اجرای روشهای آموزش است. به عبارت دیگر یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که روش آموزش تکلیف، آموزش فرایند یا توانایی، و آموزش تکلیف – فرایند در آموزش ریاضی به آزمودنیها مؤثر بوده است.

خلاصه ماشینی:

"برای نمونه یافته‌های پژوهشی سوانسون[2] و همکاران ( 1999) نشان داد که آموزش در گروههای تعاملهای کوچک به طور چشمگیری در آموزش و پیشرفت کودکان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی مؤثر __________________________ 1- Kaplan & Sadoc [2]- Swanson است. با توجه به آنچه گفته شد، مسئله اساسی در این پژوهش بررسی و مقایسة اثربخشی روشهای آموزش تکلیف، آموزش فرایند یا توانایی و آموزش تکلیف – فرایند در آموزش دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی دورة ‌ابتدایی (در گروههای تعاملی و کوچک) است. جدول 1: میانگین نمره‌های آزمودنیها در پیش‌آزمون و پس‌آزمون آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی گروههای آزمایشی و کنترل گروهها میانگین نمره‌های پیش‌آزمون میانگین نمره‌های پس‌آزمون گروه‌آزمایش اول (روش تکلیف) 91/7 75/11 گروه‌آزمایش دوم (روش فرایند یا توانایی) 75/6 25/11 گروه آزمایش سوم (روش تکلیف- فرایند) 6 58/13 گروه کنترل 66/6 91/6 ب) یافته‌های استنباطی: برای بررسی تأثیر اجرای هریک از روشهای آموزش ریاضی به دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی (نمونه‌های مورد بررسی) از آزمون t همبسته (وابسته) استفاده و بدین‌ترتیب تفاوت نمره‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون هریک از آزمودنیها در گروههای آزمایشی محاسبه و در جدول 2 گنجانده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که از بین سه روش آموزشی مورد بررسی روش آموزش تکلیف - فرایند از دو روش دیگر اثربخش‌تر است، لذا چنین استنباط می‌شود که لازم است معلمان در آموزش به کودکان ناتوان در یادگیری ریاضی به دو نکتة زیر توجه کنند: اول توجه به مشکلات فرایندی یا توانایی این کودکان که ممکن است راه یادگیری آنها را سد کرده باشد."

کلیدواژه ها:

روشهای تدریس ، ناتوانی یادگیری ، آموزش ریاضیات ، روش تدریس تکلیف ، روش تدریس فرآیند یا توانایی ، آموزش تکلیف- فرآیند

کلید واژه های ماشینی:

دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری ، آموزش ریاضی به دانش‌آموزان مبتلا ، آموزش ، روشهای آموزش ریاضی به دانش‌آموزان ، دانش‌آموزان ، روش آموزش ، دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ، ناتوانی یادگیری ریاضی ، ناتوانی یادگیری ریاضی بررسی ، ناتوانی یادگیری


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.