Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی چگونگی نگرش دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی ایران به جهانی شدن و تأثیر آن بر ارزشها و هویت ملی آنان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (32 صفحه - از 88 تا 119)

یکی از چالشهای اساسی بشری در دو دهه اخیر، مساله جهانی شدن و جهانی سازی است که بر هویت و نظام ارزشی مردم، به ویژه نوجوانان و جوانان، تاثیری عمیق گذاشته است. در این مورد دانشمندان غربی مطالعات فراوانی کرده اند اما، به دلیل یک جانبه نگری نظریه های زیربنایی و فرهنگ بسته بودن ابزارهای پژوهشی آنها، نمی توان نتایج تحقیقات آنان را بدون توجه به مطالعات ملی در سایر فرهنگها، از جمله در فرهنگ ایرانی، پذیرفت و به کار بست. بر اساس این، در پژوهش مورد بحث ما، بر نظریه پردازی در مقوله جهانی شدن و نظام ارزشی و هویت دینی و ملی، مقیاسهای پژوهشی جدید (شامل ابزارهای سنجش نگرش به جهانی شدن، هویت دینی و ملی، نظام ارزشی، وضعیت روان شناختی، چگونگی فرزندپروری در خانواده، و سنجش برنامه ها و عملکردهای مدارس در موضوع جهانی شدن) طراحی و تدوین و روایی یابی و اجرا شده است تا بتوانیم به سوالات تحقیق پاسخ دهیم. در این تحقیق، که از نوع پیمایشی و تحلیلهای همبستگی و علی- مقایسه ای است، با بررسی یک نمونه 4292 نفری از دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانی و پیش دانشگاهی در شش استان مرکز، شمال، جنوب، شرق و غرب کشور، پنج هدف اساسی را در مورد سه نوع نگرش منفعل، مخالف، و فعال به پدیده جهانی شدن در میان دانش آموزان نوجوان و تاثیر هر نگرش را بر هویت دینی و ملی آنان، با طرح پنج سوال اصلی و شش سوال فرعی، دنبال کرده ایم تا برای شناخت راه و روشهای واکنش مناسب (واکنش فعال و معقول) در مقابل پدیده جهانی شدن، زمینه سازیهای لازم را فراهم آوریم.

خلاصه ماشینی:

"Witte خاورمیانه؛ بلخاری، حسن (١٣٨٠)، آفات جهانی­شدن؛ پالاست، گریگ (1382)، بهترین دموکراسی که با پول می­توان خرید: یک گزارش تحقیقی که پرده از حقیقت جهانی­سازی شرکتهای بزرگ و غولهای مالی جهان برمی‌دارد (ترجمة رضا افتخاری،)؛ پانیچیاکدی (١٣٨١)، آثار جهانی­شدن بر حمایتهای اجتماعی؛ توانایان فرد، حسن (١٣٨٢)، جهانی­سازی، اقتصاد اینترنت، آی تی شدن، و اقتصاد اطلاع­رسانی؛ حکیمی، محمد(١٣٨٢)، جهانی­سازی اسلامی، جهانی­سازی غربی؛ حلالی، امید(١٣٨١)، آغاز انحطاط مرزهای ملیت: جهانی­شدن؛ خوشحال، یاسین(١٣٨٢)، جهانی­شدن یا امریکایی شدن؛ رفیعی فنود، محمد حسین (١٣٨١)، آن سوی جهانی­سازی؛ سردارآبادی، خلیل­الله (١٣٨٢)، جهانی شدن و دموکراسی (عدم دموکراسی)؛ صدیقی، کورس (١٣٨٢)، آزادسازی، مقررات­زدایی، خصوصی­سازی، بایسته­های جهانی­شدن؛ طباطبایی، سید صادق (١٣٨٢)، جهان رسانه و جهانی­شدن؛ عزیزی بنی­طرف، یوسف (١٣٨٠)، آسیب­شناسی سه انقلاب: جهانی­شدن، مهندسی ژنتیک، و اینترنت؛ فاکس، چامسکی و جهانی­سازی، تقابلهای پسامدرن (ترجمة مزدک اندیشه، ١٣٨١)؛ فالک، ادیان توحیدی در عصر جهانی­شدن (ترجمة مرودشتی، عبدالرحیم، ١٣٨١)؛ کتاب نقد (پاییز و زمستان ٨١)، جهانی­سازی؛ گل­محمدی، احمد (١٣٨١)، جهانی­شدن فرهنگ و هویت؛ گیدنز، جهانی شدن نابرابری دولت سرمایه­گذار اجتماعی (ترجمة محمد رضا، مهدی­زاده، ١٣٨١)؛ گیدنز، چشم­انداز نظم جهانی (ترجمة محمد رضا جلائی­پور، ١٣٨١)؛ گریفین، مروری بر جهانی­سازی و گذار اقتصادی (ترجمة محمدرضا فرزین، ١٣٧٨)؛ مارتین و شومن، دام جهانی­شدن، تهاجم به دموکراسی و رفاه (ترجمة حمیدرضا، شهمیرزادی، ١٣٨١)؛ مرقاتی (١٣٨٣)، جهان­شمولی اسلامی و جهانی­سازی؛ نقیب‌السادات، رضا (١٣٨٢)، جهانی­سازی؛ والی­نژاد، مرتضی (١٣٨٠)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.