Skip to main content
فهرست مقالات

TOPSIS رتبه بندی و انتخاب پروژه های تحقیقاتی تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی از طریق تکنیک تصمیم گیری

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 5 تا 28)

کلیدواژه ها :

تصمیم‌گیری گروهی ،عدم اطمینان ،TOPSIS[2] ،رتبه‌بندی و انتخاب پروژه‌های تحقیقاتی

کلید واژه های ماشینی : محیط فازی تصمیم‌گیری گروهی ، انتخاب پروژه‌های تحقیقاتی تحت محیط ، فازی ، اطلاعات ، تصمیم‌گیری ، مخابرات ، انتخاب پروژه‌های تحقیقاتی ، تصمیم‌گیری گروهی از طریق تکنیک ، رتبه‌بندی و انتخاب ، پروژه‌های تحقیقاتی

رتبه‌بندی و انتخاب پروژه‌های تحقیقاتی؛ یک وظیفه نسبتا متداول، دشوار و پیچیده شوراهای تخصصی و پژوهشی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی است. پیچیدگی آن از ملاحظه تاثیر بیش از یک معیار بر روی هر پروژه و مشارکت تصمیم‌گیرندگان متعدد درفـرآیند رتبه‌بندی و انتـخاب پروژه‌های تحقیـقاتی بر مبنای مـعیارهای متعدد نـشات می‌گیرد. تصمیم‌گیرندگان؛ رجحـان‌های خـویش درباره میزان اهمـیت معیارها و میزان تامین معیارها توسط پروژه‌های تحقیقاتی را بیان می‌دارند. قضاوت تصمیم گیرندگان مشتمل بر دانش مبهم و نامعلوم آنها است که از طریق واژه‌های زبانی بیان می گردد. تئوری مجموعه فازی ؛ انعطاف پذیری مورد نیاز برای نمایش عدم اطمینان ناشی از فقدان دانش را فراهم می‌کند و می‌تواند موضوع عدم اطمینان و نادقیقی واژه‌ای را اداره کند و برای اداره اطلاعات نادقیق در مسائل تصمیم‌گیری دنیای واقعی که ارزش معیارها و گزینه‌ها و... دقیقا تعیین نمی شوند؛ بکار رود. از این رو تحت محیط تصمیم‌گیری که ارزش معیارها و پروژه‌های تحقیقاتی به صورت مبهم و نامعلوم بیان شده باشد؛ می‌توان برای حل مساله رتبه‌بندی و انتخاب پروژه‌های تحقیقاتی؛ ازروش‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چند‌گانه[1] استفاده نمود. در این مقاله؛ یک کاربست واقعی برای رتبه‌‌بندی و انتخاب پروژه برای مرکز تحقیقات مخابرات ایران ازطریق تکنیک تصمیم‌گیری با معیار‌های چند‌گانه TOPSIS با داده فازی مورد ملاحظه قرار گرفته است. تکنیک تصمیم‌گیری TOPSIS فازی بر اساس اصلی بنیان گذاشته شده است که بدیل انتخاب شده باید دارای کمترین فاصله از راه حل ایده‌آل مثبت و بیشترین فاصله از راه حل ایده‌آل منفی باشد. این اصل در فرآیند تصمیم‌گیری انسان؛ یک اصل شهودی و پذیرفتنی است.

خلاصه ماشینی:

"Methodology [به اسکن مراجعه شود] P : مجموعه اعضای گروه تصمیم گیرنده N : مجموعه پروژه‌های تحقیقاتی بعد از تعریف نمادها و نشانه‌ها؛ اکنون متدلوژی رتبه‌بندی و انتخاب پروژه‌های تحقیقاتی تحت محیط فازی تصمیم‌گیری گروهی از طریق تکنیک تصمیم‌گیری TOPSIS تشریح می‌گردد: الف- کسب اطلاعات از تصمیم‌گیرندگان در باره اهمیت معیارها و میزان تامین معیارها توسط پروژه‌های تحقیقاتی: ملاحظه معیارهای کیفی برای رتبه‌بندی و انتخاب پروژه‌های تحقیقاتی از یک سو و تسخیر دانش نامعلوم و مبهم تصمیم‌گیرندگان از سوی دیگر ایجاب می‌کند که ازارزیابی‌های زبانی استفاده گردد. با محاسبه وزن واهمیت فازی هر معیار بر اساس فرمول فوق، بردار اوزان فازی معیارها به صورت ذیل نمایش داده می شود : (3) د- محاسبه وزن و امتیاز فازی نهایی پروژه‌های تحقیقاتی بر اساس معیار‌های ارزیابی: با کسب اطلاعات و دانش تصمیم‌گیرندگان در مرحله الف؛ ایده فازی تصمیم‌گیرندگان از طریق اپراتور OWA برای بدست آوردن ایده فازی جمعی- اجتماعی؛ با هم تلفیق و تجمیع می‌گردد. در این مقاله؛ ما یک متدلوژی برای حل مساله تصمیم‌گیری رتبه‌بندی و انتخاب پروژه‌های تحقیقاتی تحت محیط تصمیم‌گیری گروهی بسط دادیم که برای مدیریت و تسخیر عدم اطمینان و نادقیقی نشات گرفته از ذهن تصمیم‌گیرندگان از رویکرد زبانی به عنوان یک رویکرد واقع بینانه و برای تلفیق و تجمیع قضاوت تصمیم‌گیرندگان از اپراتور OWA به عنوان یک تکنیک جمع استفاده نمودیم که بالاخره برای رتبه‌بندی پروژه‌های تحقیقاتی؛ تکنیک تصمیم‌گیری TOPSIS تحت محیط فازی تصمیم‌گیری گروهی بسط داده شد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.