Skip to main content
فهرست مقالات

ارائه الگوی مدیریت بومی مبتنی بر دیدگاه امام علی (ع) با استفاده از مدل مفهومی سه شاخگی

نویسنده:

ISC (46 صفحه - از 101 تا 146)

کلیدواژه ها :

امام علیu ،مدیریت[1] ،مدل سازی[2] ،عوامل ساختاری[3] ،عوامل زمینه‌ای[4] ،عوامل رفتاری[5] ،مدیریت علوی

کلید واژه های ماشینی : مدیران، مدیریت، مدل، امام علی، سازه، پرسشنامه، اسلامی، محتوایی، سازمان، ساختاری

در این مقاله تلاش گردیده تا با توجه به پیشینه نظری تحقیق و با استفاده از مدل سه شاخگی (3c) که شامل ابعاد «ساختاری, Co-structure», زمینه‌ای «context», «محتوایی content» است, 11 سازه طراحی و برای سازه‌های طرح شده با عنایت به مبانی نظری و استنادات مدیریت علوی طبقه‌بندی متغیرها «مؤلفه‌ها» بر اساس همگنی آنها با هم در مدل (3c) حدود 48 متغیر استخراج و سپس کار تطبیق متغیرها با مدل (3c) همراه با منابع و مصادر صورت گرفته و پرسشنامه دولیکرتی وضع مطلوب و وضع موجود طراحی گردید. و پیش از اجرای مدل مراحل زیر طراحی گردید. 1 – اعتبار بخشی (ساختاری) با استفاده از نظرات صاحبنظران مدیریتی جهت تطابق سازه‌ها و متغیرهای مدل پیشنهادی 2 – اعتبار بخشی (محتوایی) با استفاده از نظرات صاحبنظران حوزوی در جهت تایید الهام‌گیری درست از مصادر استخراج شده 3 – اعتبار بخشی مدل و پرسشنامه از طریق مطالعه و آزمون بصورت (Pilot study) توسط 20 تن از متخصصین و صاحبنظران, با استفاده از فرمول نمونه‌گیری برای تعیین حجم نمونه از آزمون فرضیه برای یک نسبت در جامعه (برای جامعه‌ای نامشخص و تا حدودی نامحدود) که روشی کاملا علمی و معتبر است اقدام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه به سبک لیکرت و مصاحبه خبرگی برای اعتبار سنجی اولیه مولفه‌های مدل است. اطلاعات جمع‌آوری شده بوسیله نرم‌افزار رایانه‌ای (Spss) مورد آزمون آماری (خی 2) قرار گرفت و مدل پیشنهادی پژوهش که مشتمل بر اساس 3 بعد ساختار, زمینه و محتوا و 48 مؤلفه است, با متغیرهای پیشنهادی مورد تأیید علمی قرار گرفت. یافته‌های مدل و نتایج این پژوهش در سه مقوله فوق‌الذکر تدوین گردیده, درجه تناسب آن با نظام مدیریتی کشور محرز علمی گردیده است لذا برای نظام فعلی مدیریت کشور ما توصیه می‌شود و کاربست آن موجب ارتقای کیفی نظام مدیریت کشور خواهد گردید.

خلاصه ماشینی:

"روش تجزیه و تحلیل داده‌ها با توجه به نوع مقیاس اندازه‌گیری که از نوع لیکرت بوده و بصورت مقیاس اسمی مرتب شده است از آمار آزمون مجذر خی (2χ )استفاده شد این آماره از رابطه زیر محاسبه گردید (راهنمای کاربران 1377 ص 92) نتیجه گیری در این بخش به ارائه بحث و نتیجه‌گیری می‌پردازیم, یعنی بعد از ارائه مدل پیشنهادی بر مبنای مدل شاخگی (3c) با ابعاد ساختار (co – structer), زمینه (context) و همچنین محتوا (content) طبق آموزه‌های مدیریتی و با الهام از مباحث مدیریتی امام علیu و سپس آزمون مدل در وضعیت بهینه «وضعیت مطلوب» که نشاندهندة اهمیت و ضرورت به کارگیری مؤلفه‌های هر سؤال برای رسیدن به وضع مطلوب است همچنین از جهت تناسب مولفه‌ها (سؤالات) با شرایط اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی که بعد از اجرای پرسشنامه در جامعه مورد مطالعه و روی نمونه استخراج شده و تجزیه و تحلیل (Analysis) بررسی کمی و محتوایی یافته‌ها در این بخش صورت گرفت به نتیجه‌گیری و جمع بندی و بحث و ارائه پیشنهادات پیرامون یافته‌ها و داده‌ها می‌پردازیم. هدف تحقیق با این اعتقاد زیر بنایی مطرح شد که مدیریت کارآمد به مدلهای تعاملی, رفتاری نیازمند است و اگر مدلی ساخته شود که هم جنبه‌های علمی را در برداشته باشد و هم از جهت بومی و دینی با فرهنگ ملی و اسلامی همخوانی داشته باشد چه بسا در سازمانها و مباحثی مثل: تعاملها, رفتارها, برخوردها, حقوق انسانی, شایستگی, روابط انسانی, فرهنگ سازمانی, تعهد کاری, عدالت, انصاف, تفاهم, حسن خلق, وظیفه شناسی, وفاداری سازمانی, وفای به عهد, مشارکت, مشورت, تقوای الهی, صداقت, روابط غیر چاچلوسانه و سعه صدر و افزایش عملکرد شغلی مدیران و کارکنان تأثیرات آنرا ببینیم (قورچیان, 1380, ص 92) برای ترسیم چارچوب نظری طرح, منابع مختلف فارسی, عربی و انگلیسی مرتبط با بحث مطالعه و حدود ثغور مفاهیم و اصول مورد مداقه قرار گرفت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.