Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش عوامل درون سازمانی در تبیین مدلی برای تبدیل سازمانهای فعلی به سازمانهای چابک در صنایع الکترونیک و مخابرات کشور

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 67 تا 86)

توانایی سازمانها در واکنش به تغییرات سریع محیط و پاسخگویی به خواسته‌های مشتریان در شرایط رقابتی امروز، از مهمترین امتیازها بشمار می‌آید. این در حالی است که عوامل بسیاری امکان تطبیق سازمانها با تغییرات محیط را محدود و فرصتهای فراهم آمده برای سازمان را به تهدید تبدیل نموده ، و ادامه رقابت را مشکل و پرهزینه می‌سازند. متناسب بودن عوامل ساختاری و فنی سازمانها با هم و سازگاری با تغییرات و تحولات داخلی و خارجی از موضوعات اساسی و مرتبط بهم است. واکنش متناسب و پاسخ آگاهانه به تحولات پیچیده، سازمانها را در زمره سیستمهای باز اجتماعی قرار می‌دهد، سیستمهایی که تغییر و توسعه دائمی جزء جدایی‌ناپذیر ماهیت آنهاست و بنابراین سازمانها به عنوان سیستمهای باز اجتماعی باید مکانیزمها و ساختارهای داخلی خود را با توجه به اصل تنوع ایجابی متناسب با پیچیدگی محیط، متنوع و پیچیده سازند و در تعامل پیوسته با محیط، هم در عناصر اصلی تشکیل دهنده خود (ساختار، کارکردها، نقش‌ها، رفتارها و اهداف) و هم در بعضی از عناصر محیطی تغییراتی را به وجود آورند. حال اگر این تغییرات و پاسخ‌های آگاهانه به تحولات محیطی بر مبنای مدل و الگوی خاص و معینی صورت گیرد، باعث استقرار و استمرار یک یا چند عامل در داخل سازمان می‌گردد. در این تحقیق نقش ساختار، رهبری، فرهنگ سازمانی، و بکارگیری فناوری اطلاعات، کیفیت نیروی انسانی و داشتن نگرش تحقیقاتی در چابک‌سازی سازمان بررسی گردید و همچنین تعامل عوامل فوق‌الذکر با هم و میزان تاثیر هر یک بر دیگری مورد بررسی قرار گرفت.

خلاصه ماشینی:

"در این میان مطالعه نقش ساختار، سبک رهبری، فرهنگ سازمانی، و بکارگیری فناوری اطلاعات، کیفیت نیروی انسانی و نگرش تحقیقاتی مهمترین عوامل اثرگذار در تحولات سازمانی و فراهم نمودن ویژگیهای چابکی است که مطالعه و بررسی آنها و تحلیل نحوه تاثیر آنها بر چابک سازی موضوع اصلی این تحقیق می‌باشد. بعبارت دیگر در محیط رقابتی، بنگاه باید از منابعش به عنوان اهرمی برای پیشرفت و موفقیت استفاده نماید، لذا چابکی مستلزم توزیع اطلاعات در بدنه سازمان و دسترسی به آن و توجه به ارزش منابع انسانی در سازمان می‌باشد. [به اسکن مراجعه شود] برای استخراج این مدل مفهومی ابتدا بر اساس ادبیات تحقیق، روابط بین عوامل درون سازمانی و تاثیرات آنها بر یکدیگر مشخص شده و با توجه به نتایج بدست آمده از رگرسیون، تمامی حالت‌های ممکن تاثیرگذاری این متغیرها بر یکدیگر و همچنین بر چابکی سازمان در قالب مدلهای مختلف وارد نرم افزار لیزرل گردید که از میان تمامی این مدلها، فقط مدل ارائه شده در زیر که در آن رهبری بعنوان متغیر مستقل و سایر عوامل بعنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شده‌اند، از نظر اصول مدلسازی معادلات ساختاری، توسط نرم‌افزار مورد تائید اولیه قرار گرفت و بدین ترتیب وارد مرحله بعد، یعنی تعریف مسئاله برای تحلیل در نرم‌افزار گردید. البته در این تحقیق شاخص ابزار اندازه گیری ییچیدگی سازمان از دقت مناسبی برخوردار نبوده و ناچارا حذف گردید، پس آنچه در مورد ساختار به جد می‌توان اشاره نمود، ضرورت کاهش رسمیت در سازمان یعنی واگذاری اختیارات بیشتر به کارکنان در انجام وظایف، و فراهم نمودن فرصت برای یافتن و بکار بردن روشهای بهتر و بالا بودن سطح تعاملات درون سازمانی کارکنان است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.