Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت فرهنگی سازمانی در بین بانکهای تجاری کشور از نظر سازگاری با استراتژی مشتری مداری

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 123 تا 150)

در این نوشتار وضعیت فرهنگ سازمانی در بین بانکهای تجاری کشور از نظر میزان سازگاری با استراتژی مشتری مداری مورد بررسی قرار گرفته است. از فرهنگ مشتری مداری و ویژگیهای آن سخن به میان آمده است پس از آن، متغیرهایی بعنوان متغیرهای فرهنگی انتخاب شده‌اند و میزان سازگاری آنها با استراتژی مشتری مداری بانکهای تجاری کشور مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی میزان آمادگی (فرهنگ سازمانی) این بانکها برای اجرای استراتژی مشتری مداری بوده است.

خلاصه ماشینی:

"در تحقیقی که درچهار بانک تجاری کشور که از بانکهای عمده هستند انجام گردید، متغیرهایی تحت عنوان متغیرهای فرهنگی انتخاب شدند که عبارتند از ساختارهای قدرت، داستانها و حکایات، آداب و رسوم، نمادها، ارزشها، هنجارها و پارادایم یا مفروضات اساسی، و میزان سازگاری این متغیرها با استراتژی مشتری مداری بانکها مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن درذیل آمده است. با توجه به مطالب فوق فرضیه میزان مشتری مدار بودن فرایندهای فرهنگی طی چهار مرحله موردآزمون قرار گرفت مرحله اول ) تعیین فرضیات آزمون بین استراتژی مشتری مداری و فرایند های ‌فرهنگی بانکهای تجاری ایران سازگاری وجود ندارد. نتایح حاصل از آزمون نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین میزان سازگاری فرهنگ سازمانی با استراتژی مشتری مداری بانکهای تجاری کشور وجود دارد. D C B A بانکها ــــ A ــــ ( B ــــ ( ( C ــــ ــــ ( ( D جدول مقایسه‌های زوجی بانکهای تجاری از لحاظ میزان مشتری‌گرایی داستانها و حکایات نتایج حاصل از مقایسه زوجی LSD نشان می دهد فقط بین بانک C,D اختلاف معنی‌دار از نظر مشتری‌مدار بودن داستانها و حکایات که جزیی از فرهنگ سازمانی محسوب می‌شود، مشاهده نمی‌شود و بین ترکیبات زوجی سایر بانک‌ها اختلاف وجود دارد. D C B A بانکها ــــ A ــــ ( B ــــ ــــ ( C ــــ ( ( ــــ D جدول مقایسه‌‌های زوجی بانکهای تجاری از لحاظ میزان مشتری‌گرایی ارزش‌ها نتایج حاصل از آزمون زوجی LSD نشان می‌دهد، بین بانک A با بانک‌های C,B اختلاف معنی‌دار از جهت میزان مشتری‌گرایی ارزش‌های حاکم بر فرهنگ سازمانی این بانک‌ها وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.