Skip to main content
فهرست مقالات

روند تحولات آموزش عالی زنان استان اصفهان در سالهای 1370 تا 1380

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 99 تا 122)

کلیدواژه ها :

بخش دولتی ،مشارکت ،آموزش عالی ،جنسیت ،توانمندسازی ،تعهد سازمانی ،تعهد شغلی ،مدرسهء متوسطه ،مدیر مدرسهآموزش زنان

کلید واژه های ماشینی : آموزش عالی زنان استان اصفهان ، استان اصفهان ، آموزش عالی ، زنان ، روند تحولات آموزش عالی زنان ، تحولات آموزش عالی زنان استان ، مشارکت زنان در آموزش عالی ، روند ، بازار کار استان اصفهان ، مشاغل

).هدف این پژوهش بررسی رابطهء توانمندسازی مدیران و تعهد شغلی آنان بود.پژوهش‌ به شیوهء توصیفی(همبستگی)انجام شد.نمونهء تحقیق 135 نفر از مدیران مدارس‌ متوسطه(72 زن و 63 مرد)بودند.برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه استفاده شد. توانمندسازی مدیران با استفاده از پرسشنامهء سنجش توانمندسازی شرت و رینهارت‌ (1992)شامل 6 بعد(تصمیم‌گیری،رشد حرفه‌ای،مقام و منزلت،خودمختاری، تأثیرگذاری و خوداثر بخشی)و تعهد شغلی با استفاده از پرسشنامهء محقق ساخته شامل 4 بعد(تعهد حرفه‌ای،تعهد سازمانی،پایبندی به ارزشهای کار و مشارکت شغلی) سنجیده شد.داده‌های گردآوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل‌ رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند.نتایج نشان داد که بین توانمندسازی مدیران و تعهددر این پژوهش نمونه‌گیری خاصی انجام نگرفته و جامعهء آماری با نمونهء آماری‌ یکسان و برابر است.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که روند مشارکت زنان در آموزش عالی،در دوران مطالعه در تمامی مقاطع و رشته‌های تحصیلی حتی رشته‌هایی‌ که قبلا در انحصار مردان قرار داشته،چشمگیر و گسترده بوده است.در رشتهء فنی- مهندسی در سال 71-1370،درصد دانشجویان زن 10/47 بود که این رقم در سال‌ 80-1379 به 40/95 درصد رسیده است.در رشتهء کشاورزی درصد زنان از 2/6 به‌ 51/97 درصد رسیده است.با آنکه تعداد زنان در رشته‌های متعدد آموزش عالی‌ افزایش داشته،مشارکت آنان در بازار کار از روند مطلوبی برخوردار نبوده است. میزان مشارکت در بازار کار استان اصفهان هر ساله با رشدی نزولی برابر 2/24- درصد روبه‌رو بوده است.حضور زنان در سمت‌های مدیریتی و سرپرستی ادارات دولتی‌ بسیار کمرنگ و در حدود 2/3 درصد بوده است.در نهایت زنان متخصص فقط در برگیرندهء 28/2 درصد متخصصان شاغل در استان اصفهان در بخش دولتی هستند.هدف پژوهش حاضر«بررسی روند تحولات آموزش عالی زنان استان اصفهان(بخش‌ دولتی)طی سالهای 1370 تا 1380»است.برای دستیابی به این هدف به شناخت روند مشارکت زنان در آموزش عالی در این دوران،تعیین رشته‌هایی که زنان به آن گرایش‌ پیدا کرده‌اند،روند حضور زنان در بازار کار استان اصفهان،دستیابی زنان به مقام‌های‌ مهم اساسی و ارتباط میان تحصیلات زنان و اشتغال آنان در مشاغل تخصصی پرداخته‌ شده است.روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی بود و با استفاده از داده‌های آماری‌ موجود،روند تحولات آموزش عالی زنان مشغول به تحصیل و فارغ التحصیلان استان‌ اصفهان را در کلیهء مقاطع و رشته‌های تحصیلی در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سالهای 1370 تا 1380 مورد بررسی قرار داده است.

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) سؤال 2-آیا افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی موجب تغییر در ساختار سنی‌ رشته‌ها و گروههای آموزشی بوده است؟ بر اساس آمارهای موجود در سال 17-0731 در رشتهء علوم‌پزشکی 44 درصد دانشجویان زن بوده‌اند که این درصد برای رشته‌های علوم پایه،علوم انسانی،فنی-مهندسی‌ و کشاورزی به ترتیب 33/94،01/74 و 2/6 درصد است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) سؤال 4-آیا مشارکت زنان در آموزش عالی با رشد احراز سمت‌های مدیریتی آنان‌ همراه بوده است؟ در تحقیقی که بر روی تعدادی از ادارات دولتی استان اصفهان انجام شده است، در مجموع به غیر از وزارت آموزش و پرورش و ادارهء کل بهداشت و درمان و آموزش‌ پزشکی تعداد مدیران،معاونان و سرپرستان زن قابل مقایسه با دیگر ادارات نیستند. (به تصویر صفحه مراجعه شود) سؤال 5-آیا مشارکت زنان در آموزش عالی بر سهم آنان در مشاغل تخصصی افزوده‌ است؟ بر اساس اطلاعات جدول 5 در سالهای 2831-9731 تعداد متخصصاص زن‌ استان اصفهان روند صعودی کندی را در پیش داشته‌اند. 1-با توجه به سؤال 1 و جدول 2 که نشان دهندهء روند رو به افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی است،پیشنهاد می‌شود کماکان هیچ محدودیت جدیدی برای ورود زنان‌ به مراکز آموزش عالی در آینده اعمال نشود،زیرا زنان به عنوان نیمی از نیروی ذاتی‌ جامعه می‌توانند به صورت نیروهای متخصص درآیند و چرخهای اقتصادی کشور را با سرعت بیشتری به حرکت در آورند و از سوی دیگر آنان به عنوان مادران تحصیلکرده‌ قادرند ساختار خانواده را متحول و تربیت فرزندان را بهبود بخشند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.