Skip to main content
فهرست مقالات

میزان اثربخشی آموزش های ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات - ICT - معلمان دوره متوسطه شهر اصفهان

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 123 تا 134)

کلیدواژه ها :

نظام اجتماعی ،آموزش ضمن خدمت ،جو سازمانی ،نظام آموزشی ،سلامت روانی ،فرهنگ‌ سازمانی ،روابط انسانی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،امکانات و خدمات جنبیاثربخشی ،فناوری و اطلاعات و ارتباطات

کلید واژه های ماشینی : فناوری اطلاعات و ارتباطات ، خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات ، معلمان ، معلمان ، آموزش ، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت فناوری ، ارتقای فراگیری دولت الکترونیک ، رایانه ، متوسطهء شهر اصفهان

ارتباط معنادار آماری وجود دارد و براساس‌ ضریب بتا از میان مؤلفه‌های جو سازمانی بیشترین قدرت پیش‌بینی‌کنندگی برای‌ سلامت روان دانشجویان در مرتبهء اول مربوط به مؤلفلهء فرهنگ سازمانی و در مرتبهء دوم مربوط به نظام اجتماعی بوده است.پژوهش حاضر به منظور بررسی جو سازمانی دانشگاه صنعتی اصفهان(در 5 بعد فرهنگ سازمانی،نظام اجتماعی،روابط انسانی،امکانات و خدمات جنبی و نظام‌ آموزشی)و ارتباط آن با سلامت روان دانشجویان کارشناسی این دانشگاه در سال‌ تحصیلی 88-87 صورت پذیرفت.نوع تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعهء آماری پژوهش کلیهء دانشجویان کارشناسی(6994 نفر)دانشگاه صنعتی اصفهان‌ در سال 88-87 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 500 نفر از آنان به عنون نمونهء آماری انتخاب شدند.ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها،پرسشنامهءارتباطات در این سه بعد برای معلمان مرد بیشتر از معلمان زن و برای معلمان‌ کارشناسی ارشد بیشتر از معلمان با مدارک پایین‌تر اثربخش بوده است.

خلاصه ماشینی:

"نتایج آماری پژوهش نشان داد که آموزش‌های ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات‌ برای معلمان متوسطه در سه بعد اصلی استفاده شده کمتر از سطح متوسط(0/50> P )بوده‌ است،اما اثربخشی(میزان استفاده)در این سه بعد در سطح(0/10> P )یکسان نبوده‌ است. یافته‌ها (به تصویر صفحه مراجعه شود) بر اساس یافته‌های جدول 1، t مشاهده شده برای سه مؤلفه از مقدار بحرانی در سطح‌ خطای 5 درصد کوچکتر است،بنابراین آموزشهای ضمن خدمت در زمینهء ارتقای‌ آشنایی با رایانه،ارتقای استفاده از اینترنت،ارتقای فراگیری دولت الکترونیک برای‌ معلمان متوسطهء شهر اصفهان کمتر از سطح متوسط اثربخش بوده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) بر اساس یافته‌های جدول 2، f مشاهده شده در سطح (0/10> P )معنادار بوده‌ است،بنابراین اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات در معلمان متوسطهء شهر اصفهان یکسان نبوده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) بر اساس یافته‌های جدول 3، t مشاهده شده در سطح(0/10> P )معنادار بود است‌ بنابراین بین اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات از نظر معلمان مرد و زن اختلاف وجود دارد. بحث و نتیجه‌گیری نتایج پژوهش نشان داد که آموزشهای ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات در سه بعد اصلی(ارتقای آشنایی با رایانه،استفاده از اینترنت،ارتقای فراگیری دولت‌ الکترونیک)کمتر از سطح متوسط اثربخش است. به طور کلی نتایج نشان‌ داد،آموزشهای ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات نتوانسته است در زمینهء ارتقای فراگیری دولت الکترونیک اثربخش باشد که این امر به دلیل جدید بودن موضوع‌ فراگیری دولت الکترونیک در کشور ما و به خصوص برای معلمان است و نیاز به تغییر ساختار اداری،اطلاع‌رسانی و آموزش کافی دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.