Skip to main content
فهرست مقالات

نقش مشارکت در تصمیم گیری، دلبستگی شغلی، جایگزین های شغلی و... در عدالت سازمانی ادراک شده مربیان آموزشگاههای استثنایی شهر اصفهان

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 25 تا 46)

کلیدواژه ها :

تصمیم‌گیری ،مشارکت ،دلبستگی شغلی ،عدالت سازمانی ،جایگزین‌های شغلی

کلید واژه های ماشینی : عدالت ، مربیان آموزشگاههای استثنایی شهر اصفهان ، کارکنان ، عدالت سازمانی ادراک‌شده مربیان ، سازمانی ، ادراک ، مشارکت در تصمیم‌گیری ، عدالت سازمانی ادراک ، دلبستگی شغلی ، عدالت سازمانی ادراک‌شده

هستند.هدف این پژوهش بررسی نقش مشارکت در تصمیم‌گیری،رفتار مدنی سازمانی، رضایت از پرداخت،میل به ماندن،ترک خدمت،جایگزین‌های شغلی،اعتماد سازمانی،دلبستگی شغلی و دلبستگی به کار در عدالت سازمانی ادراک شده(در ابعاد عدالت توزیعی،رویه‌ای و ارتباطی)مربیان آموزشگاههای استثنایی شهر اصفهان است. بدین منظور از بین کلیهءن مربیان آموزشگاههای استثنایی شهر اصفهان 231 نفر(52 مرد و 179 زن)به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند.پرسشنامه‌های مورد استفاده‌ در پژوهش شامل 3 پرسشنامه برای سنجش ابعاد سازمانی و 9 پرسشنامه برای

خلاصه ماشینی:

"در عدالت سازمانی ادراک شدهء مربیان‌ آموزشگاههای استثنایی شهر اصفهان محسن گل‌پرور1-مرجان نصری‌2-مختار ملک‌پور3 چکیده هدف این پژوهش بررسی نقش مشارکت در تصمیم‌گیری،رفتار مدنی سازمانی، رضایت از پرداخت،میل به ماندن،ترک خدمت،جایگزین‌های شغلی،اعتماد سازمانی،دلبستگی شغلی و دلبستگی به کار در عدالت سازمانی ادراک شده(در ابعاد عدالت توزیعی،رویه‌ای و ارتباطی)مربیان آموزشگاههای استثنایی شهر اصفهان است. بنابراین برای روشن شدن روابط بین متغیرهای نه‌گانهء بالا با ابعاد عدالت سازمانی در مربیان آموزشگاههای استثنایی شهر اصفهان این پژوهش اجرا و فرضیه‌های زیر بررسی‌ شد: فرضیهء اول:مشارکت در تصمیم‌گیری،رفتار مدنی-سازمانی،رضایت از پرداخت،میل‌ به ماندن،ترک خدمت،جایگزین‌های شغلی،اعتماد سازمانی،دلبستگی شغلی و دلبستگی به کار به صورت ترکیبی قادر به پیش‌بینی عدالت سازمانی توزیعی هستند. (به تصویر صفحه مراجعه شود) چنانکه در جدول 2 دیده می‌شود عدالت توزیعی با رفتار مدنی-سازمانی دارای‌ رابطهء معناداری نبوده،ولی با مشارکت در تصمیم‌گیری،رضایت از پرداخت،میل به‌ ماندن،اعتماد سازمانی،دلبستگی شغلی و دلبستگی به کار دارای رابطهء مثبت و معنادار (P>0/05âþP>0/01) و با ترک خدمت و جایگزین‌های شغلی دارای رابطهء منفی و معنادار (P>0/01) بوده است. این یافته نیز به طور جدی نشان داد که‌ در صورت ادراک بی‌عدالتی در ابعاد توزیعی،رویه‌ای و تعاملی(یا ارتباطی)مربیان مرد و زن آموزشگاههای استثنایی به فکر ترک خدمت می‌افتند،ولی به نظر نمی‌رسد که‌ به دنبال جایگزین‌های شغلی قابل توجهی باشند،چرا که رابطهء جایگزین‌های شغلی با عدالت رویه‌ای و توزیعی در حد ضعیفی بود. اما برای عدالت رویه‌ای،از چهار متغیر مشارکت در تصمیم‌گیری،اعتماد سازمانی،دلبستگی شغلی و رضایت از پرداخت که قادر به تبیین حدود 04 درصد از واریانس این بعد از عدالت سازمانی بودند،مشارکت در تصمیم‌گیری به تنهایی 82 درصد از واریانس را به خود اختصاص داده و صرفا دو متغیر دیگر دارای توان‌ 21 درصدی واریانس تبیین‌شدهء افزوده هستند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.