Skip to main content
فهرست مقالات

نگرش و عملکرد مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 8 بر مبنای ابعاد و مؤلفه های مدیریت تغییر و ارائه چارچوب ادراکی مناسب

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 47 تا 66)

کلیدواژه ها :

مدیریت تغییر ،عملکرد ،نگرش ،تغییر ،چارچوب ادراکی

کلید واژه های ماشینی : مدیران، ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت تغییر، مدیریت تغییر، عملکرد مدیران دانشگاههای آزاد، مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی، تغییر، نگرش، نگرش مدیران واحدهای دانشگاه آزاد، دانشگاهها، مؤلفه‌های مدیریت تغییر در دانشگاه

تناسب چارچوب ادراکی تأیید شد(بیش از 90%).هدف از این پژوهش تعیین ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت تغییر در دانشگاهها،بررسی‌ عملکرد و نگرش مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقهء 8 بر مبنای ابعاد تعیین‌ شده و ارائهء چارچوب ادراکی مناسب برای مدیریت تغییر در دانشگاههای آزاد اسلامی به منظور همگامی با تغییرات شتابان و همه‌جانبه در هزارهء سوم بوده است.از طریق مطالعهء متون و پیشینهء پژوهش 108 مؤلفهء مدیریت تغییر استخراج و در پنج بعد شامل خصوصیات رهبر تغییر،سیاستها و راهبردهای تغییر،فرهنگ تغییر،محیط تغییر و فناوری و محتوای تغییر طبقه‌بندی شد.سپس برای بررسی عملکرد و نگرش مدیران‌ نسبت به مؤلفه‌های تغییر،یک پرسشنامهء محقق ساخته تدوین و روایی آن پس از

خلاصه ماشینی:

"یافته‌های پژوهش سؤال اول:ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت تغییر در دانشگاه کدام است؟ ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت تغییر بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و بر مبنای مبانی نظری‌ (نظریه‌ها،مدل‌ها،رویکردها و چارچوب‌ها)و مطالعهء پیشینهء تحقیق در ایران و جهان با تأکید ویژه بر آموزش عالی در 831 گویه استخراج شد که پس از نامگذاری و نظرسنجی از افراد در پنج بعد و 801 زیر مؤلفه به این شرح تدوین شد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) سؤال دوم:عملکرد مدیران دانشگاهها نسبت به ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت تغییر در دانشگاه چگونه است؟ برای پاسخ به این سؤال،از گروههای مختلف مدیران خواسته شد تا میزان‌ کاربرد هر یک از ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت تغییر را در حوزهء مدیریت فعلی دانشگاه‌ خود با مقیاس 1 تا 01 تعیین نمایند،تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از طریق تحلیل‌ واریانس یکطرفه نشان داد: 1-بین نظرات گروههای مورد مقایسه دربارهء میزان کاربرد فعلی ابعاد و مؤلفه‌های‌ مدیریت تغییر در حوزهء دانشگاهی آنها تفاوت معناداری وجود ندارد. 3-هر سه گروه اهمیت بالایی را(بین 7/77 تا 9/32 از 01)برای ابعاد و مؤلفه‌های‌ مدیریت تغییر قایل هستند،اما به ترتیب امتیاز به دست آمده برای موارد ذیل اهمیت‌ بیشتری قایل بوده‌اند: -پذیرش ایده‌ها،راه‌حل‌ها و پیشنهادهای نو -آموزش مهارتهای مدیریت تغییر به کارکنان و مدیران -داشتن تفکر خلاق در اجرای برنامهء تغییر -استفاده از ICT برای ایجاد تغییر در فرایند پژوهش -داشتن روحیهء نوآوری -داشتن اعتماد به نفس در هدایت و اجرای برنامه‌های تغییر 7-داشتن روحیهء پرسشگری و تحقیق -استفاده از مشوق‌های مختلف برای جلوگیری از مقاومت افراد -ایجاد فضای مناسب برای نقد علمی تغییرات ایجاد شده در دانشگاه -ایجاد فضای دوستانه در محیط کار -توانمندسازی مدیران و کارکنان دانشگاه برای پذیرش ایجاد تغییر -برآورد نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های تغییر -برآورد بودجه و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های تغییر و موارد دیگر (به تصویر صفحه مراجعه شود) سؤال چهارم:برای مدیریت تغییر در دانشگاهها چه چارچوب ادراکی‌یی را می‌توان ارائه داد؟ برای پاسخ به این سؤال از تحلیل عاملی و تحلیل مسیر استفاده شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.