Skip to main content
فهرست مقالات

نگرش و عملکرد مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 8 بر مبنای ابعاد و مؤلفه های مدیریت تغییر و ارائه چارچوب ادراکی مناسب

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 47 تا 66)

کلیدواژه ها :

مدیریت تغییر ،عملکرد ،نگرش ،تغییر ،چارچوب ادراکی

کلید واژه های ماشینی : مدیران ، ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت تغییر ، مدیریت تغییر ، عملکرد مدیران دانشگاههای آزاد ، مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی ، تغییر ، نگرش مدیران واحدهای دانشگاه آزاد ، دانشگاهها ، مؤلفه‌های مدیریت تغییر در دانشگاه ، نگرش و عملکرد مدیران

تناسب چارچوب ادراکی تأیید شد(بیش از 90%).هدف از این پژوهش تعیین ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت تغییر در دانشگاهها،بررسی‌ عملکرد و نگرش مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقهء 8 بر مبنای ابعاد تعیین‌ شده و ارائهء چارچوب ادراکی مناسب برای مدیریت تغییر در دانشگاههای آزاد اسلامی به منظور همگامی با تغییرات شتابان و همه‌جانبه در هزارهء سوم بوده است.از طریق مطالعهء متون و پیشینهء پژوهش 108 مؤلفهء مدیریت تغییر استخراج و در پنج بعد شامل خصوصیات رهبر تغییر،سیاستها و راهبردهای تغییر،فرهنگ تغییر،محیط تغییر و فناوری و محتوای تغییر طبقه‌بندی شد.سپس برای بررسی عملکرد و نگرش مدیران‌ نسبت به مؤلفه‌های تغییر،یک پرسشنامهء محقق ساخته تدوین و روایی آن پس از

خلاصه ماشینی:

"یافته‌های پژوهش سؤال اول:ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت تغییر در دانشگاه کدام است؟ ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت تغییر بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و بر مبنای مبانی نظری‌ (نظریه‌ها،مدل‌ها،رویکردها و چارچوب‌ها)و مطالعهء پیشینهء تحقیق در ایران و جهان با تأکید ویژه بر آموزش عالی در 831 گویه استخراج شد که پس از نامگذاری و نظرسنجی از افراد در پنج بعد و 801 زیر مؤلفه به این شرح تدوین شد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) سؤال دوم:عملکرد مدیران دانشگاهها نسبت به ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت تغییر در دانشگاه چگونه است؟ برای پاسخ به این سؤال،از گروههای مختلف مدیران خواسته شد تا میزان‌ کاربرد هر یک از ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت تغییر را در حوزهء مدیریت فعلی دانشگاه‌ خود با مقیاس 1 تا 01 تعیین نمایند،تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از طریق تحلیل‌ واریانس یکطرفه نشان داد: 1-بین نظرات گروههای مورد مقایسه دربارهء میزان کاربرد فعلی ابعاد و مؤلفه‌های‌ مدیریت تغییر در حوزهء دانشگاهی آنها تفاوت معناداری وجود ندارد. 3-هر سه گروه اهمیت بالایی را(بین 7/77 تا 9/32 از 01)برای ابعاد و مؤلفه‌های‌ مدیریت تغییر قایل هستند،اما به ترتیب امتیاز به دست آمده برای موارد ذیل اهمیت‌ بیشتری قایل بوده‌اند: -پذیرش ایده‌ها،راه‌حل‌ها و پیشنهادهای نو -آموزش مهارتهای مدیریت تغییر به کارکنان و مدیران -داشتن تفکر خلاق در اجرای برنامهء تغییر -استفاده از ICT برای ایجاد تغییر در فرایند پژوهش -داشتن روحیهء نوآوری -داشتن اعتماد به نفس در هدایت و اجرای برنامه‌های تغییر 7-داشتن روحیهء پرسشگری و تحقیق -استفاده از مشوق‌های مختلف برای جلوگیری از مقاومت افراد -ایجاد فضای مناسب برای نقد علمی تغییرات ایجاد شده در دانشگاه -ایجاد فضای دوستانه در محیط کار -توانمندسازی مدیران و کارکنان دانشگاه برای پذیرش ایجاد تغییر -برآورد نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های تغییر -برآورد بودجه و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های تغییر و موارد دیگر (به تصویر صفحه مراجعه شود) سؤال چهارم:برای مدیریت تغییر در دانشگاهها چه چارچوب ادراکی‌یی را می‌توان ارائه داد؟ برای پاسخ به این سؤال از تحلیل عاملی و تحلیل مسیر استفاده شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.