Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی علل پیشرفت تحصیلی دختران در مقایسه با پسران در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

نویسنده:

ISC (29 صفحه - از 119 تا 147)

کلیدواژه ها :

پیشرفت تحصیلی ،اعتماد به نفس ،انگیزهء تحصیلی ،نگرش به تحصیل

کلید واژه های ماشینی : دختران ، پیشرفت تحصیلی ، پیشرفت تحصیلی دختران ، بررسی علل پیشرفت تحصیلی دختران ، اعتماد به نفس ، دانش‌آموزان ، نگرش ، انگیزهء پیشرفت ، انگیزهء تحصیل ، انگیزهء تحصیل دانش‌آموزان دورهء متوسطه

و ضریب همبستگی نشان داد که انگیزهء تحصیل در دختران بیشتر و نگرش آنا نسبت به تحصیل مثبت‌تر است،در حالی که بین دو گروه ازلحاظ اعتماد به نفس‌ تفاوت معناداری مشاهده نشد.همچنین یافته‌ها بیانگر اعتماد به نفس برتر،انگیزهء تحصیلی بیشتر و نگرش به تحصیل مثبت‌تر در دانش‌آموزان مقطع متوسطه بوده است. بین پیشرفت تحصیلی و سه متغیر انگیزهء تحصیلی،نگرش به تحصیل و اعتماد به نفس‌ همبستگی معنادار مشاهده شد.این پژوهش با قبول این واقعیت که پیشرفت تحصیلی دختران در مقایسه با پسران بیشتر است با هدف جست‌وجوی عواملمؤثر بر آن انجام گرفته است.پژوهش از نوع علی- مقایسه‌ای بوده و جامعهء آماری آن دانش‌آموزان مقطع راهنمایی و متوسطهء استانهای‌ خراسان رضوی،شمالی و جنوبی است(753464-385612 پسر+367852 دختر). نمونهء آماری بر اساس فرمول حجم نمونهء کرجسی و مورگان با آلفای 05%شامل‌ 853 نفر از دانش‌آموزان(421 دخترو 432 پسر)بود که به تفکیک جنسیت به روش‌ نمونه‌برداری خوشه‌ای انتخاب شدند.ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه:اعتماد به نفس‌ کوپر اسمیت که یک ابزار استاندارداست و اعتبار آن از طریق روش دو نیمه کردن‌ *-هزینه:این طرح از محل اعتبارات سازمان آموزش و پرورش استانهای خراسان رضوی،شمالی و جنوبی تأمین شده است.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین با در نظر گرفتن رشد چشمگیر جمعیت دختران در حال تحصیل و تحصیلکرده و پیشرفت تحصیلی آنان نسبت به پسران و مقایسهء میزان‌ انگیزهء تحصیل،نگرش به تحصیل و اعتماد به نفس آنان،این پژوهش در راستای آزمون‌ فرضیه‌های زیر انجام گرفت: 1-دختران در مقایسه با پسران انگیزهء بیشتری برای تحصیل دارند. کوپر اسمیت(9691)نشان داد دانش‌آموزان با اعتماد به نفس بالا،بیشتر از سایر افراد احساس اطمینان،خلاق بودن و ابراز وجود می‌کنند و این صفات بیشتر در کسانی‌ مشاهده می‌شود که انگیزهء پیشرفت تحصیلی بالایی دارند،در حالی که بسیاری از پژوهش‌ها رابطهء بین اعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی را تأیید می‌کنند. این در حالی است که برخی‌ از پژوهشگران(اسلامی نسب،3731،ساعتچی،4731 و مفتاح،1831)رابطهء اعتماد به‌ نفس با یادگیری آموزشگاهی،دستاوردهای شخصی،انگیزهء بالاتر برای یادگیری، نگرش مثبت‌تر به تحصیل و یادگیری و در نهایت پیشرفت تحصیلی را تأیید نموده‌اند. از آنجا که این پژوهش همسو با سایر پژوهش‌ها،پیشرفت تحصیلی دختران و انگیزهء بیشتر و نگرش مثبت‌تر آنان در رابطه با یادگیری و تحصیل را تأیید می‌کند،باید دست‌اندرکاران نظام تعلیم و تربیت با دقت در نتایج پژوهش‌های صورت گرفته ضمن تلاش برای احیای توانمندی‌ها و قابلیتهای‌ دانش‌آموزان و گشایش افق‌های جدید در عرصه‌های گوناگون برای آنها،در مجموع‌ نسبت به برنامه‌ریزی مناسب برای دو جنس باتوجه به نیازهای آنان،جامعه و بازار کار،ارائه و کاربست شیوه‌هایی برای ایجاد انگیزه و پیشرفت تحصیلی برتر برای کلیهء دانش‌آموزان اعم از دختر و پسر اقدام نمایند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.