Skip to main content
فهرست مقالات

کتاب شناسی استاد رضا شعبانی

نویسنده:

(4 صفحه - از 18 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : دکتر رضا شعبانی، کتاب، زندیه، ایران، نادر، تاریخ، آثار تاریخی دوره افشاریه، نوروز، استاد رضا شعبانی، تألیف

خلاصه ماشینی:

"بخش اول: تاریخ سیاسی افشاریه (شامل زندگانی نادر و چگونگی رسیدن او به پادشاهی، لشکرکشی‌های نادر، کورکردن رضاقلی میرزا، پایان کار نادر و جانشینان نادر است) بخش دوم: تاریخ سیاسی زندیه (شامل اصل و نسب طایفه زند، کریم‌خان زند، مبارزات کریم‌خان، وفات کریم‌خان، فرزندان کریم‌خان، جانشینان کریم‌خان، نبرد باخان قاجار است) بخش سوم: نظام اداری و حکومتی ایران در دوره‌های افشاریه و زندیه (شامل ارکان دولت، امراء، مشاغل مختص به پایتخت، سازمان اداری ایران و سیاست کشورداری کریم‌خان است) بخش چهارم: نظام اجتماعی در دوره‌های افشاریه و زندیه (شامل احوال عمومی، روحانیون در عصر افشاریه و زندیه، ارتش در عصر افشاریه و زندیه، هنر و هنرمندان است) بخش پنجم: نظام اقتصادی ایران در دوره‌های افشاریه و زندیه (شامل کشاورزان، تجارت خارجی و داخلی ایران، بازرگانی، مقیاس وزن است) بخش ششم: مناسبات خارجی ایران در ادوار افشاریه و زندیه (شامل روابط ایران و انگلیس، ایران و هند، ایران و فرانسه، ایران و روس در دوره افشاریه و زندیه است) ءمروری کوتاه بر تاریخ ایران، از آغاز عصر مادها تا پایان دوره قاجاریه تالیف: دکتر رضا شعبانی، چاپ اول، تهران، نشر مهارت، 1380، 704 ص. از آنجا که شناخت سردار دلیر افشار و حاکم بلامنازع چند سال بعد ایران، یعنی مردی که توانست رقیبان کوچک و بزرگ خود را از میان بردارد، از ضرورت‌های شناخت تحولات این ایام است، به همین ملاحظه در این اثر، دکتر شعبانی به بررسی گذرای احوال نادر، اقتدار طایفه زند و روابط خارجی ایران در دو دوره افشاریه و زندیه پرداخته است."

صفحه:
از 18 تا 21