Skip to main content
فهرست مقالات

مولوی و پلورالیسم دینی

نویسنده:

(9 صفحه - از 45 تا 53)

کلید واژه های ماشینی : دین ، کثرت ، حق ، خدا ، باطل ، پلورالیسم دینی ، انسان ، شریعت ، فهم ، تشریع

خلاصه ماشینی:

"چه این که، از یک سو اسلام جامع تمام حقایق تکوینی و تشریعی بوده و در نظام طولی و عرضی، از اکمال و اتمام برخوردار است و از سوی دیگر، گاه به نحو آشکار و گاه به نحو ضمنی، در بعضی موارد به تفصیل و در برخی موارد به اجمال، راجع به تمامی حقایق هستی، نظر داده است و جایگاه آن را در نظام خلقت هم در قوس نزول و هم در قوس صعود، تبیین کرده است، که آن را می‌توان در متن یا بطن به صورت ثابت یا متغیر، تفقه یا تفلسف یا شهود یا شنود دریافت و البته، میزان معرفت و شناخت و عمل نیز در متن دین تعبیه شده و همراه با تنزیل قرآن و تشریع اسلام، انزال میزان صورت پذیرفته است. (40) لیکن این سوءال باز بدون پاسخ است که از کجا دانستیم تجربه دینی توسط عوامل انسانی ایجاد نمی‌شود و حاصل مواجهه و تأثیر خداوند بر روی ما نیز هست؟ و آیا این تأثیر در همه انسان‌ها یکسان است یا خیر؟ آیا اختیار انسان، نقشی در این تأثیر دارد یا ندارد؟ آیا تأثیر حقیقت متعالی بر روی ما با واسطه است یا بی‌واسطه؟ اگر با واسطه است، واسطه چه کسی یا چه چیزی است؟ و در هر صورت، ذهن و پیش فرض‌های ما، دخالتی در فهم آن دارند یا ندارند؟ و سوءالات دیگری، که همگی از سوی هیک و دیگران بدون پاسخ می‌مانند."

صفحه: از 45 تا 53