Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر متقابل ادبیات و فرهنگ

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : ادبی ، ادبیات ، فرهنگ ، دینی ، هنر ، تأثیر متقابل ادبیات و فرهنگ ، قرآن ، اسلامی ، آثار ادبی ، تأثیر

خلاصه ماشینی:

"آثار ادبی قبل از اسلام ایران، آنچه باقی مانده است، نشان می‌دهد که همه در ارتباط با مقوله‌های دینی چون: زرتشت و اوستا و مقدسات مذهبی است (زونر 1995) و بعد از ظهور اسلام و پذیرش آن توسط ایرانیان نیز، متون دینی اسلامی به عنوان اساسی‌ترین و مهمترین منبع، همواره الهام‌بخش شاعران، نویسندگان و هنرمندان ایرانی بوده است و با آن که ایرانیان از یک فرهنگ گسترده و کهن برخوردار بودند (زرین‌کوب: 1375، ص. این موضوع آنقدر اهمیت دارد، که حتی برخی از مکتب‌های فکری و فلسفی جدید به عنوان یک اصل بر آن تأکید کرده‌اند، چنان که سارتر؛ فیلسوف اگزیستانسیالیست معاصر، جوهر هنر و ادبیات را تعهد می‌داند و می‌گوید: «انسان نمی‌تواند ازمسوءولیت بگریزد و ادبیات هم، طبعا جز آن که متعهد باشد (به اومانیسم) راه دیگری در پیش ندارد» (رحیمی، 1345) از این‌نظر گاه، ادبیات فارسی که از ابتدا در بستر فرهنگ اسلامی رشد نمود و در دامان متون دینی پرورده شد (صفا: 1363، ص166) و با بهره‌گیری وسیع از قرآن و احادیث و سنت‌های اسلامی به اوج تعالی و کمال دست یافت، توانست به بهترین وجه ممکن در خدمت آرمان‌های انسانی درآید و از این جهت، وسیله خوبی شد برای ابلاغ پیام فرهنگ اسلامی در تمام ابعاد مختلف آن و از اینرو انعکاس قرآن و سایر متون دینی را در جای‌جای عرصه بیکران ادب پارسی به صورت‌های گوناگون مشاهده می‌کنیم."

صفحه: از 94 تا 97