Skip to main content
فهرست مقالات

التباس معنای مزایا و مصونیت ها در حقوق بین الملل تأملی بر تعاریف و مفاهیم

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (20 صفحه - از 255 تا 274)

کلید واژه های ماشینی : مصونیت ، حقوق ، مزایا و مصونیتها ، دیپلماتیک ، معنای مزایا و مصونیت ها ، حقوق بین‌الملل ، معافیت ، تعریف ، مصونیت ها در حقوق بین‌الملل ، مفهوم

خلاصه ماشینی:

"[4] در قیاس تعاریف و مفاهیم با یکدیگر، در بعضی لغتنامه‌ها و دانشنامه‌ها این دو مفهوم چنان به یکدیگر آمیخته‌اند که تفکیک یکی از دیگری کاری بس دشوار به نظر می‌رسد؛ جز این که به فراخور هر رشته و شاخه‌ای تطبیق و سازشی مفهومی به عمل آید: در حقوق خصوصی حاکم بر روابط اشخاص با یکدیگر، و در حقوق عمومی حاکم بر روابط دولت و افراد، از مصونیتی همچون مصونیت پارلمانی و مصونیت قضایی سخن گفته می‌شود، اما در حقوق بین‌الملل عمومی که حاکم است بر روابط دو یا چند دولت، استقلال و حاکمیت دولتها و همچنین برابری آنها اقتضاء داشته‌است _______________________________ 2. براساس تعریف مجمل و گویای مزیت از طرفی و مصونیت از طرف دیگر، این دو مفهوم در رشته‌ها و شاخه‌های دیگر علم حقوق تابع مشخصات همان رشته و شاخه، و از جمله نقش دولت و در نتیجه حاکمیت در معنای هریک از آنها است. معافیت از ادای تکلیف و الزام به تبعیت از قانون، تعریف اصلی مصونیت است که طبعا در تعاریف دیگر باید وجود داشته باشد، بدین ترتیب: «معافیت از شمول تکالیف و حقوق مشترک در نظام بین‌المللی شامل محدودیتهایی است بر اعمال صلاحیت قضایی و اقدامات دولتها و استثناهایی بر کاربرد قوانین آنان، آن هم تا حدی که حقوق بین‌الملل و عهدنامه‌ها مجاز دانسته‌اند، نسبت به دولتی خارجی، مأموران دیپلماتیک و کنسولها، قوای نظامی، کشتی‌های دولتی،»."

صفحه: از 255 تا 274