Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر افزودن اسیدهای چرب امگا 3 به رژیم درمانی ضد جنون بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بر علایم مثبت و منفی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (10 صفحه - از 111 تا 120)

چکیده:

مقدمه: با شناخت اسیدهای چرب امگا-3 و نقش های متعدد آن در بیولوژی سلول و عملکرد نورون ها و از طرف دیگر فرضیه هایی مبنی بر نقش این مواد در پاتوژنز و درمان اسکیزوفرنی بر آن شدیم که در این کارآزمایی بالینی اثرات اسیدهای چرب امگا-3 را بر روی علائم مثبت و منفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بررسی نمائیم. روش کار: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی دوسوکور پلاسبو- کنترل می باشد که بر روی 106 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان ابن سینای مشهد در سال 86-85 انجام شده است. بیماران با تشخیص اسکیزوفرنی ( براساس معیارهای DSM-IV-TR) به روش تصادفی ساده بین دو گروه امگا-3 و دارونما تقسیم شدند. گروه امگا-3 در طی مدت 6 هفته تحت درمان با ریسپریدون تا حداکثر 6 میلی گرم و 3 گرم امگا-3 و گروه دارونما در این مدت تحت درمان با دوزهای مشابه ریسپریدون و دارونما قرار داشتند. ارزیابی علائم مثبت و منفی بیماران با آزمون PANSS در هفته صفر، سه و شش و بررسی عوارض حرکتی و داروئی در هفته سه و شش با آزمون AIMS انجام شد. بررسی تغییرات آزمون PANSS در هفته های صفر، 3 و6 در هر دو گروه با آزمون آماری فریدمن 1 و مقایسه بین دو گروه با آزمون T انجام شد. نتایج : دو گروه (43 نفر در گروه امگا-3 و 44 نفر در گروه دارونما) از نظر سن، نسبت جنسی، تحصیلات، مدت ابتلا، تعداد بستری های قبلی تفاوت معنی داری نداشتند. نمرات مقیاس های تست PANSS در هفته صفر، سه و شش در بین دو گروه اختلاف معنی داری نداشت (05/0 <P) . بحث: در این مطالعه، اسیدهای چرب امگا-3 در کاهش علائم مثبت و منفی بیماران مبتلا به اسکزوفرنی در طی مدت 6 هفته بر دارونما ارجحیتی نداشت.

خلاصه ماشینی:

"در یکی از این مطالعات که توسط دکتر پیت و همکارانش انجام‌ شده است در مدت سه ماه بهبود 52%در نمرات‌ PANSS بیماران دریافت‌کننده امگا-3 را در مقایسه با گروه دارونما نشان داد81،91. جدول 1-میانگین مقیاس‌های تست‌ PANSS در هفته‌های صفر،سه و شش و مقایسه آن‌ها با یکدیگر در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی گروه امگا-3 (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 2-میانگین مقیاس‌های تست‌ PANSS در هفته‌های صفر،سه و شش و مقایسه آن‌ها در بیماران مبتلا به اسیکزوفرنی گروه دارونما (به تصویر صفحه مراجعه شود) با بررسی تغییرات مقیاس‌های تست‌ PANSS شامل علائم مثبت، علائم منفی،آسیب روانی عمومی،بی‌رمقی،اختلال تفکر، فعال‌سازی و سوء ظن انجام شده در دو گروه امگا-3 و دارونما در هفته‌های صفر،سه و شش تفاوت آماری معنی‌داری در این‌ مقیاس‌ها با استفاده از آزمون فریدمن مشاهده شد(جدول 2-1). بحث در مطالعه حاضر مقایسه معیارهای آزمون‌ PANSS در ابتدا و بعد از شش هفته درمان با امگا-3 در دو گروه اختلاف‌ معناداری با یکدیگر نداشتند(0/50&lt; P )و امگا-3 در بهبود علائم مثبت و منفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی برتری نسبت‌ به دارونما نداشت. ازجمله آن،یکسان نبودن رژیم دارویی ضد جنون‌ بیماران،یکی نبودن تشخیص بیماران در هر گروه و وجود بیماران اسکیزوافکتیو در کنار بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و بستری نبودن بیماران مورد مطالعه که این مسئله می‌تواند از نظر مصرف مواد غذایی حاوی امگا-3 در بیماران سرپائی‌ همسان بودن دو گروه را تحت تأثیر قرار دهد. مطالعه دیگری در سال 2002 توسط دکتر امسلی روی بیماران‌ مبتلا به اسکیزوفرنی جهت ارزیابی اثرات درمانی اسیدهای‌چرب‌ امگا-3 با همان دوز 3 گرم در روز با مدت کوتاه‌تر(21 هفته) انجام گرفت."

کلیدواژه ها:

اسکیزوفرنی ،علائم مثبت ،علائم منفی ،اسیدهای چرب امگا-3

کلید واژه های ماشینی:

اسیدهای چرب امگا ، امگا ، بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی ، رژیم درمانی ضد جنون بیماران ، بیماران ، دارونما ، جنون بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی ، ضد جنون بیماران مبتلا ، درمان ، دارویی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.