Skip to main content
فهرست مقالات

قانون پول شوئی و تأمین منابع مالی تروریسم: واکنشهای پس از 11 سپتامبر

نویسنده:

مترجم:

علمی-ترویجی/ISC (44 صفحه - از 213 تا 256)

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات، تروریسم، قانون، تأمین منابع مالی تروریسم، پول‌شویی، قانون پول‌شوئی و تأمین منابع، امریکا، جرم، معاملات، عملیات تروریستی

خلاصه ماشینی:

"مواد هشتگانه یاد شده اعضای نهاد را به انجام اقدامات زیر ملزم می‌سازد: ýتصویب و اجرای کامل اسناد ملل متحد و از جمله کنوانسیون بین‌المللی 1999 ملل متحد در مورد جلوگیری از تأمین منابع مالی تروریسم، ýشناختن عنوان کیفری برای اعمالی چون پول‌رسانی به تروریسم، اعمال تروریستی و سازمانهای تروریستی و اعلام این جرایم به عنوان بزه‌های مقدماتی برای تحقق جرم پول‌شویی، ýانسداد و ضبط اموال و دارایی‌های تروریستی، ýگزارش معاملات مشکوک مربوط به تروریسم، ýهمکاری هرچه بیشتر با تلاش‌های اجرایی کشورهای دیگر در زمینه تحقیق و تفحص در منابع مالی تروریسم، ýملزم کردن سیستم‌های جانشین نقل و انتقال پول به رعایت ضوابط و مقررات ضد پول‌شویی، ýتشدید اقدامات در مورد تشخیص هویت مشتری در موارد انتقال تلفنی پول در سطوح داخلی و بین‌المللی، و بالاخره ýاصلاح قوانین و مقررات برای حصول اطمینان از عدم استفاده از سازمانهای به اصطلاح خیریه و غیرانتفاعی به منظور تغذیة مالی تروریسم. از جمله این‌که در جریان ادای شهادت توسط معاون اجرایی اتحادیة بانکهای امریکایی در برابر کمیتة خدمات مالی مجلس نمایندگان، وی در ارتباط با تکلیف تشخیص هویت مشتری در معاملات با مؤسسات خارجی و خطرات ناشی از گذاشتن این بار سنگین و غیرقابل توجیه به دوش این صنعت به قانونگذاران امریکایی هشدار داد و اظهار داشت: «در حالی که بانکها می‌توانند و باید فعالیت‌های مشکوک به تخطی از قانون را گزارش کنند، ولی در اصل این نهادهای دولتی هستند که باید در صف مقدم حرکت کرده و با شناسایی و معرفی کشورها، گروهها، افراد و معاملات «بودار» از بانکها بخواهند تا براساس اطلاعات آنها عمل کنند."

صفحه: از 213 تا 256