Skip to main content
فهرست مقالات

مؤسسه حقوق بین الملل: مصونیتهای قضایی و اجرایی رئیس دولت و حکومت در حقوق بین الملل

گزارشگر:

علمی-ترویجی/ISC (10 صفحه - از 395 تا 404)

کلید واژه های ماشینی : مصونیت ، رئیس دولت ، مصونیت قضایی و اجرایی ، مؤسسه حقوق بین‌الملل ، قطعنامه ، رئیس دولت و حکومت ، اجرایی رئیس دولت ، حکومت در حقوق بین‌الملل ، مادة ، دادگاه

صفحه: از 395 تا 404