Skip to main content
فهرست مقالات

معافیت نیروهای حافظ صلح دولتهای غیر عضو اساسنامه ICC از صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین المللی ابهامات قطعنامه 1422 شورای امنیت

نویسنده:

مترجم:

علمی-ترویجی/ISC (38 صفحه - از 221 تا 258)

کلید واژه های ماشینی : اساسنامه ، نیروهای حافظ صلح ، قطعنامه ، عملیات حفظ صلح سازمان ملل ، شورای امنیت ، عملیات حفظ صلح ، ICC ، دولتهای غیر عضو اساسنامه ICC ، نیروهای حافظ صلح دولتهای غیر ، اساسنامه ICC از صلاحیت قضایی

قطعنامه 1422 مصوب سال 2002 یکی از بحث برانگیز‌ترین قطعنامه‌های شورای امنیت بوده است. اعضای شورای امنیت برای این‌که تهدید ایالات متحده را در جلوگیری از عملیات حفظ صلح سازمان ملل، خنثی کنند، قطعنامه‌ای تصویب کردند که طبق آن از دیوان کیفری بین‌المللی خواسته شد محاکمه احتمالی آن دسته از نیروهای حافظ صلح که متعلق به کشورهای غیرعضو اساسنامه رم هستند را برای مدت 12 ماه به تعویق اندازد. آنچه در پاسخ عملی شورای امنیت به تقاضای ایالات متحده قابل توجه است آن است که این شورا با تصویب قطعنامه مذکور نه فقط با توسل به نقش اساسنامه رم بلکه با توسل به قدرت و نفوذ شورای امنیت اقدام به سازش حقوقی نمود. نویسندة این مقاله درصدد بررسی اثر متقابل تقاضای شورای امنیت و اساسنامه رم از یک سو و امکان اعمال قطعنامه مذکور به دیوان کیفری و اعضایش از سوی دیگر است.

خلاصه ماشینی:

"نکتة مبهم این است که شورای امنیت مسأله معافیت نیروهای حافظ صلح (دولتهای غیر عضو ICC) را از مقررات قضایی دیوان کیفری بین‌المللی تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی، به معنای ماده 39 منشور تلقی کرده است زیرا صدور قطعنامه براساس فصل هفتم منشور منوط به احراز تهدید علیه صلح است. در مشروح این پیشنهاد آمده است که: «شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور تصمیم می‌گیرد که:‌ 1ـ طبق ماده 16 اساسنامه ICC در یک مدت زمان 12 ماهه حق تخفیف یا تعقیب جرایم صورت گرفته توسط نیروهای فعلی یا قدیمی حافظ صلح دولتهای غیرعضو اساسنامه به خاطر انجام زیادی از دولتها رد کردند. ایالات متحده که تصویب قطعنامه براساس فصل هفتم را توسط شورا پیشنهاد کرده بود، می‌گوید:‌ «نیروهای حفظ صلح باید در سرزمین تمام دولتهای عضو اساسنامه به غیر از خود دولت ارسال‌کننده از مصونیت لازم در مورد بازداشت، دستگیری و تعقیب به خاطر هر عملی که از عملیات حفظ صلح ناشی شود برخوردار گردند. 2ـ قطعنامه 1422 و تعهدات دولتهای عضو نسبت به اساسنامه رم واقعیت آن است که اگر فرضا ICC پاراگراف 1 قطعنامه را نادیده بگیرد این کار سبب افزایش احتمال تعقیب نیروهای حافظ صلح دولت‌های ثالث توسط دیوان نمی‌گردد چرا که اگر دولتها متهمین را به دادگاه تحویل ندهند او هم نمی‌تواند به تخلفات آنها رسیدگی کند [چراکه دولتها طبق ماده 25 منشور موظف به رعایت قطعنامه 1422 می‌باشند]."

صفحه: از 221 تا 258