Skip to main content
فهرست مقالات

دیوان بین المللی دادگستری: موضوعات منتخب درباره مسئولیت دولت

نویسنده:

مترجم:

علمی-ترویجی/ISC (20 صفحه - از 111 تا 130)

کلید واژه های ماشینی : دیوان ، مسئولیت دولت ، ICJ Reports ، نیجریه ، جبران خسارت ، جبران ، حقوق ، کامرون ، دیوان بین‌المللی دادگستری ، نقض

خلاصه ماشینی:

"دولت اقدام‌کننده می‌گردد؟ ثانیاـ اگر دولت خوانده مسئول تخلف بین‌المللی است، جبران خسارت مناسب چیست؟ ثالثاـ تا آنجا که به تعیین شیوه‌های جبران در مقررات راجع به مسئولیت دولت مربوط می‌شود آیا علت مادی در تعیین صلاحیت دیوان هم مستلزم صلاحیت است؟ و رابعا ـ دسته‌ای که اخیرا مطرح شده ـ این است که رابطة بین مقررات مربوط به مسئولیت دولت و قانون ماهوی مناسب دیگر در یک قضیة خاص چه می‌باشد؟ در رأی مورخ 10 اکتبر 2002، دیوان در قضیة مرز زمینی و دریایی بین کامرون و نیجریه (کامرون علیه نیجریه)،[2] پنجمین ویژگی مقررات درخصوص مسئولیت دولت ظاهر شد، بدین معنی که مقررات مربوط به مسئولیت دولت در قضیه‌ای که اساسا به مالکیت سرزمینی مربوط می‌شود چه جایگاهی دارد؟ در این مقاله هر یک از موضوعات بالا مورد بحث قرار گرفته است. United States of America), Merits, Judgment, ICJ Reports 1986, 14, at 65 (para. United States of America), Merits, Judgment 6 November 2003, ICJ Reports 2003, 161, at 185, paras. در قضیة LaGrand که آلمان علیه ایالات متحده در دیوان بین‌المللی اقامه کرد، موضوع به شکل زیر مطرح گردید:[44] با چه ضابطه‌ای تعیین می‌گردد که تعهد اولیه پیامد ضروری برای مسئولیت نقض را با خود همراه دارد، به‌گونه‌ای که مانع آن شود که یک دیوان در چارچوب آنچه در قسمت دوم پیش‌نویس کمیسیون [حقوق بین‌الملل مربوط به کنوانسیون مسئولیت دولت] مقرر شده، روش خاص جبران مختص به خود را شکل دهد؟ ایالات متحده پیشنهاد کرد که ضابطه عبارت است از بررسی رویه در پرتو تعهد اولیه ذی‌ربط به‌منظور درک آنچه که طرفین قصد کردند."

صفحه: از 111 تا 130