Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ کار (مطالعه موردی کارکنان بخش دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (30 صفحه - از 181 تا 210)

کلیدواژه ها :

رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،فرهنگ کار ،انگیزه کار ،عادت‌های رفتاری

کلید واژه های ماشینی : کارکنان ، رضایت ، فرهنگ کار ، عام ، رضایت سیاسی و گرایشات ملی ، رضایت سیاسی ، گویه‌های طیف رضایت شغلی ، متغیر ، مادی ، کار

هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ کار می‌باشد.این تحقیق،به شیوهء پیمایشی با استفاده از پرسشنامه توأم با مصاحبهء حضوری بر روی نمونهء 400 نفری از کارکنان دولت در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است.فرهنگ کار،از دو بعد ذهنی و رفتاری-که بعد ذهنی آن معنای عام کار،و بعد رفتاری آن میزان تعهد کاری فرد را نشان می‌دهد-مورد بررسی قرار گرفته است.روش تجزیه و تحلیل یافته‌ها با استفاده از جداول فراوانی،ضریب‌ همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره صورت گرفته است.نتایج تحقیق نشان می‌دهد که‌ عواملی نظیر رضایت شغلی(از بعد مادی و معنوی)،رضایت سیاسی و گرایشات ملی و مذهبی‌ رابطهء معنی‌داری با فرهنگ کار دارند.

خلاصه ماشینی:

"بررسی نظرات پاسخگویان در مورد گویه‌های رضایت شغلی نشان می‌دهد که‌ آزمودنی‌ها،از نظر نیازهای مادی شدیدا احساس نارضایتی می‌کنند؛به طوری که‌ 18/6 درصد آنان با گویهء"درآمد کارکنان دولت نسبت به مشاغل آزاد ناچیز است‌" موافق یا کاملا موافق هستند؛همچنین 96/3 درصد آنان با این مسئله که‌"کارکنان این‌ سازمان نسبت به سازمان‌های دیگر از امکانات کمتری برخوردارند"موافق یا کاملا موافق هستند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که گرایشات ملی در میان پاسخگویان زیاد است؛به‌ طوری که تنها 3/6 درصد آنان با این گویه که‌"علی‌رغم همهء مشکلات،یک ایرانی باید تمام تلاش خود را برای عزت کشور انجام دهد"مخالف یا کاملا مخالف هستند؛این‌ در حالی است که 48/3 درصد آنان با گویهء مزبور موافق یا کاملا موافق هستند. 2-8-4نظر پاسخگویان در مورد گویه‌های طیف فرهنگ کار(از بعد معنای عام کار) نتایج حاصل از بررسی نشان می‌دهد که فرهنگ پاسخگویان(از بعد تعهد به معنی عام‌ کار)بسیار بالاست؛به طوری که 49/7 درصد آنان موافق یا کاملا موافق با این گویه‌ هستند که‌"کار به زندگی معنا می‌بخشد"؛همچنین 29/6 درصد آنان موافق یا کاملا موافق با این گویه هستند که‌"کار انسان را سرزنده نگه می‌دارد"و جدول 9 حاوی این‌ مطالب است. 1-01-4 آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای مستقلی که به وسیله طیف لیکرت سنجیده شدند،از قبیل رضایت شغلی(از بعد مادی و معنوی)،رضایت از عدالت سازمانی،رضایت سیاسی،رضایت از مدیریت و گرایشات ملی و مذهبی در سطح سنجش فاصله‌ای قرار دارند اما غیر از آنها،برخی‌ ویژگی‌های فردی نظیر سن،تحصیلات،سابقه خدمت،تعداد افراد خانواده و میزان‌ درآمد ماهیانه نیز در سطح سنجش فاصله‌ای و نسبی هستند-که می‌توان از طریق آزمون‌ همبستگی پیرسون رابطهء آن‌ها با فرهنگ کار را مورد بررسی قرار داد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.