Skip to main content
فهرست مقالات

سرمقاله/ شهید مطهری و آفات احیاگری

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : آفت جریان خلوص گرا جمود ، آفت ، دین ، شهید مطهری و آفات احیاگری ، جنبشهای احیاگری دینی ، جریان ، خلوص گرا جمود و عوام‌زدگی ، دسته خلوص گرا و کارآمدگرا ، اسلام ، کارآمد

از نگاه جامعه شناختی می توان جنبشهای احیاگری دینی را به دو دسته خلوص گرا و کارآمدگرا تقسیم کرد. هریک از این دو جریان به آفاتی دچار آمده اند. مهمترین آفت جریان خلوص گرا جمود و عوام زدگی و فاصله گرفتن از قشر تحصیل کرده و نیازهای دنیای جدید و محدود نگه داشتن دین به حیطه فردی است …

خلاصه ماشینی:

"مهمترین آفت جریان خلوص گرا جمود و عوام زدگی و فاصله گرفتن از قشر تحصیل کرده و نیازهای دنیای جدید و محدود نگه داشتن دین به حیطه فردی است … احیاگری یعنی تلاش برای زنده کردن و زنده‌ نگاه داشتن اندیشة دینی. بر پایه یکی از این تقسیم بندیها، می توان این جنبشها را به دو دسته مختلف تقسیم کرد: 1 - نخست حرکتهایی که نگران آمیخته شدن آموزه های دینی با آموزه های غیردینی و از دست رفتن دین سره بوده اند و همة تلاش خود را معطوف به انگیزه حقیقت نمایی و نمایاندن گوهر دین، صرف حفظ خلوص دین به هر قیمت ممکن نموده اند،‌ رهروان این جریان اصالت را به دین می دهند و توجه ای بایسته به توان اندیشه های منسوب به دین برای گره گشایی از زندگی مسلمانان یا زندگی بشر ندارند. آفات جریان نخست را می توان به شرح زیر برشمرد: تحجر و جمود عوام زدگی فاصله‌ گرفتن از قشر تحصیل‌کرده بی توجهی به انبوه نیازهای مردم و فاصله گرفتن از دنیای جدید محدود نگاه داشتن دین به حیطة فردی و عبادی و آفات جریان دوم را نیز می توان چنین برشمرد : جهل و نادانی نسبت به جوهر ناب اندیشه دینی التقاط و به هم‌آمیختن اندیشه های دینی با اندیشه های بشری بی اینکه مرز مشخص و تعریف شده ای بین آنها وجود داشته باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.