Skip to main content
فهرست مقالات

رسمیت قباله نکاح نسبت به صداق غیر منقول

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : رسمیت قباله نکاح نسبت، صداق، نکاح نسبت به صداق غیر، نکاح، غیر منقول، ثبت، ازدواج، رسمیت، دفتر اسناد رسمی، آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

خلاصه ماشینی:

"» و ماده 15 نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق که در اجرای ماده 19 قانون ازدواج توسط وزارت عدلیه تنظیم شده است، در تفسیر ماده 2 قانون مذکور مقرر می‌دارد: «اوراق عقد و طلاقی که مطابق مقررات این نظامنامه به ثبت برسد سند رسمی بوده و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن ثابت شود. ب) مقررات محدود کننده بند چهارم آیین نامه متحد الشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق، مصوب مرداد ماه 1311 وزارت عدلیه مقرر می‌دارد: «در مواردی که اموال غیر منقول مهر قرار داده می‌شود برای این که سند ازدواج نسبت به ملک هم رسمیت حاصل نماید اگر ملک ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج دارای دفتر اسناد رسمی هم باشد، بایستی ورقه ازدواج را در دفتر اسناد رسمی هم مطابق مقررات ثبت نموده و خلاصه آن را مطابق مقررات قانون و نظامنامه ثبت تهیه نموده به دفتر املاک بفرستد و اگر ملک ثبت نشده باشد بایستی سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند. مفاد نظر شورای عالی ثبت این است که چون سند نکاح نسبت به نقل صداق غیر منقول به زوجه سند عادی محسوب می‌گردد، لذا تاب تعارض با سند رسمی (سند وثیقه بانک) را ندارد و دارنده چک هم به عنوان قائم مقام بستانکار سند رسمی از حق تقدم مذکور مستفید می‌گردد. سردفتر پرسیده است که پس از وقوع طلاق آیا می‌تواند به تقاضای زوجه مطلقه و صرفا با حضور و امضای او، صداق غیر منقول مذکور را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند یا خیر؟ شورای عالی ثبت به تاریخ 30/3/46 این گونه نظر داد که: «ثبت صداق که ضمن نکاح رسمی واقع شده در دفتر املاک مانعی ندارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.