Skip to main content
فهرست مقالات

تفسیر و توضیح ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : املاک، ثبت، قانون ثبت‌اسناد و املاک، نشر آگهی موضوع ماده، آگهی، ماده، ملک، دفتر املاک، قانون ثبت، قانون

خلاصه ماشینی:

"ملکی که نسبت به آن،ظرف مهلتهای قانونی تقاضای ثبت به عمل نیامده یا اظهارنامه ثبتی اعاده نشده باشد،از نظر مقررات قانون ثبت مجهول المالک تلقی‌ می‌شود و با انقضای 02 سال سند مالکیت به نام دولت صادر خواهد شد. ق. ث) صورت مجلس تحدید حدود شامل نکات ذیل است: 1-تعیین روز و ماه و یا روزهایی که عملیات تحدید حدود در آن واقع شده، 2-اسم و مشخصات و محل اقامت اشخاصی که حضور داشته‌اند،3-اشخاصی که‌ اعتراض نموده‌اند،4-ذکر حقوقی که دیگران در آن ملک دارند به طور صریح،5- ذکر علامات و عده و فواصل آنها1 عدم حضور متقاضی ثبت یا نماینده او در وقت مقرر برای تعیین حدود،مانع‌ عملیات تحدیدی نخواهد شد،ولی عدم حضور مجاورین ملک موجب می‌شود که‌ آگهی تحدید حدود برای یک‌بار دیگر تجدید شود. »همچنین اگر قبل‌ از اعلان نوبتی یا قبل از آگهی ثبت عمومی بین مستدعی ثبت و معترض دعوایی در محکمه در جریان بوده باشد،معترض می‌تواند ظرف 09 روز پس از انتشار اولین‌ آگهی نوبتی،گواهی‌نامه مشعر بر جریان دعوی دادگاه را به اداره ثبت مربوطه تسلیم‌ (ادامه صفحه 04)آن در موارد معین(مصوب 4731)نسخ شده است. 2 ب)اعتراض به تحدید حدود اگر در جریان عملیات تحدید حدود،حقی از مجاورین ضایع شده باشد،معترض‌ می‌تواند ظرف 03 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود،دادخواست‌ اعتراضیه خود را به اداره ثبت تقدیم نماید تا به دادگاه احاله شود. 1چنانچه از صاحب حق ارتفاق،تضییع حق شده باشد، وی می‌تواند ظرف 03 روز پس از تنظیم صورت مجلس تحدید حدود، دادخواست خود را علیه متقاضی ثبت به اداره ثبت محل تسلیم نماید تا به دادگاه‌ احاله شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.