Skip to main content
فهرست مقالات

رفتارهای حمایتی و دلائل بروز آن ها

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 357 تا 386)

کلیدواژه ها :

حمایت ،دگرخواهی ،عام‌گرایی ،کنش مشارکتی ،نوع‌دوستی

کلید واژه های ماشینی : حمایتی، اجتماعی، مشارکت، رفتارهای حمایتی، اقتصادی، کنش، کمک، اعتماد، مشاغل، نیازمندی

این مطالعه ماهیت رفتار‌های حمایتی، عوامل و انگیزه‌ها و همچنین جهت آن‌ها را با استفاده از روش میدانی در شش استان کشور مورد بررسی قرار می‌دهد. فرض شده که این رفتارها تحت تاثیر پیش‌شرط‌های اجتماعی و روان‌شناختی است و تفاوت‌های شناختی، شخصیتی و مادی (اقتصادی) به‌همراه محیط‌های اجتماعی از قبیل نهادهای اجتماعی، اعتقادات و ارزش‌ها در بروز آن‌ها موثر است. این مقاله نتیجه می‌گیرد که متغیرهایی چون آگاهی و اطمینان از مشکلات مردم و شرایط فقر و نیازمندی جامعه، اعتقاد به موثر بودن کمک‌ها در رفع مشکلات دیگران و عدم وجود جایگزین دیگر به جز کمک خود پاسخگویان، باور به عدم (توان) سازمان‌های حمایتی فعال در امور حمایتی برای رفع نیازمندی و توان عینی (اقتصادی) پاسخگویان برای کمک و همچنین موقعیت‌ها و وضعیت‌های محرک احساسات و عواطف بیشترین تاثیر را در بروز رفتارهای حمایتی جامعة آماری مورد مطالعه دارند. در عوض، متغیرهای فردی چون جنس، تأهل و سن در رفتارهای حمایتی پاسخگویان تاثیر زیاد و تعیین کننده‌ای ندارند. رفتارهای مورد بررسی، دارای ماهیتی ارادی و داوطلبانه هستند که با انگیزه‌های نوع‌دوستانه با خصایص ایثارگرانه و خالصانه رخ می‌دهند و در مناطق توسعه‌یافته‌تر گرایش به عام‌گرایی، یعنی با انگیزة کمک به انسان به صورت صادقانه و به مفهوم عام کلمه (نه انسان هم‌کیش، خویشاوند و هم‌قوم و امثالهم) صورت می‌گیرد.

خلاصه ماشینی:

"جدول 2: توزیع پاسخگویان بر حسب متغیرهای مورد بررسی و تحلیل روابط بین رفتارهای حمایتی متغیرهای مستقل متغیرها تعداد درصد معناداری(05/0) مقدار پیوستگی متغیرها تعداد درصد معناداری(05/0) مقدار پیوستگی جنس 342/ 025/- انگیزة کمک مرد 1044 9/61 ترحم 465 2/27 زن 666 1/38 مذهبی 427 25 سن 461/ 008/ انسان‌دوستانه 478 2/28 30 و کمتر 516 2/30 تعهد‌اجتماعی 330 7/19 41-31 355 8/20 مؤثربودن کمک‌ها 000/ 625/ +42 839 1/49 تحصیلات 066/- 003/ پایین 506 6/29 ’دیپلم‌و دیپلم به پائین‘ 710 5/41 متوسط 571 4/33 ’فوق‌دیپلم و لیسانس‘ 923 0/54 بالا 633 37 ’فوق‌لیسانس‌و به بالا‘ 77 5/4 وضعیت اقتصادی 000/ 849/ بعد خانوار 009/ 357/ پایین 878 4/51 3-1 824 2/48 متوسط 665 7/38 7-4 796 6/46 بالا 167 8/9 +8 90 3/5 مشارکت انجمنی 415/ 032/ تاهل 095/- 002/ پایین 130 7/75 مجرد 694 6/40 متوسط 332 4/19 متاهل 1016 4/59 بالا 838 9/4 ادامه جدول 2 میزان کمک به دیگران اعتماد به دیگران 001/ 443/ پایین 773 2/45 پایین 395 1/23 متوسط 327 6/34 متوسط 597 5/34 بالا 660 20 بالا 725 4/42 مذهبی بودن 000/ 336/ عدم‌پوشش سازمان‌های حمایتی 000/ 512/ پایین 444 2/26 پایین 270 16 متوسط 1043 1/61 متوسط 513 30 بالا 213 5/12 بالا 957 56 تقدیرگرایی 028/ 246/- موقعیت و وقایع 000/ 330/ پایین 271 8/15 سوگواری 718 42 متوسط 648 9/37 مسافرت 479 28 بالا 791 2/42 عید 479 28 آگاهی از مشکلات 000/ 740/ بیماری 54 2/3 پایین 111 5/6 متوسط 557 6/32 بالا 102 9/60 با توجه به بعد خانوار، در کل جمعیت نمونه رابطة معناداری از نظر آماری بین رفتار حمایتی و بعد خانوار مشاهده می‌شود، ولی این رابطه، منفی و در حد متوسط است و خانوارهای پرتعداد، مشارکت کمتری در مقایسه با خانوارهای کم‌تعداد در کمک به دیگران دارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.