Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی فرهنگ سازمانی دانشکده های مدیریت دانشگاههای تهران و نقش در بهره وری دانشکده ها

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (26 صفحه - از 37 تا 62)

کلیدواژه ها :

هویت ،بهره‌وری ،رقابت ،فرهنگ سازمانی ،ارتباطات ،بهره‌وری نیروی انسانی

کلید واژه های ماشینی : فرهنگ ، فرهنگ سازمانی ، سازمانی ، مدیریت ، بهره‌وری ، دانشکده‌های مدیریت دانشگاه تهران ، فرهنگ سازمانی دانشکده‌های مدیریت ، دانشکده‌های مدیریت ، بهره‌وری نیروی انسانی ، آزمون

در حـال حاضر که کشور ما دوران حساسـی را می‌گذرانـد، نقش سازمانهای اداری، صنعتی و آمـوزشـی در چرخه اقتصـاد و توسعـه مملکت انکارناپذیـر است. امـا اینکه آیـا تمـام آنهـا در تـلاش بـرای حصول اهداف تعییـن شده موفـق بوده‌انـد، حقیقتا جـای تأمل است، زیرا برخی از آنها در انجـام وظایف خویـش موفقتر از بقیـه جلوه می‌کنند. با نگاهی به سازمانهای موفق می‌توان به وجود عوامل کلیدی و مشترک بین آنها که زمینه ساز و شاید عامل اصلی موفقیت آنها بوده است، پی برد. یکی از عوامل کلیدی، فرهنگ قوی و مسلطی است که این سازمانها در آن فعالیت می‌کنند. در واقع شناخت اینگونه عوامل و تقویت آنها گامی در جهت کامیابی سازمانها و نیل به سمت اهداف عالی آنها خواهد بود. در ایـن مقاله ابتدا فرهنگ و فرهنگ سازمانی از بعد نظری بررسی می‌شود؛ سپس بهره‌وری نیروی انسانی تشریح می‌گردد، آنگاه نظریه‌های موجود در‌باره رابطة بین فرهنگ سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی نیز بیان می‌شود. دانشکده‌های مدیریت همچنین با استفاده از آزمون تحلیل واریانس رتبه دانشکده‌های مدیریت دانشگاههای مجتمع آموزش عالی قم، تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی از نظر تأثیر فرهنگ سازمانی بر میزان بهره‌وری تعیین شده است. ضمنا با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه فرهنگ سازمانی با بهره‌وری دانشکده‌ها با توجه به شاخصهایی که برای بهره‌وری بیان شده است تجزیه و تحلیل می‌شود. در پایان نیز شاخصها و مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی با استفاده از آزمون فریدمن رتبه‌بندی شده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"دانشکده‌های مدیریت همچنین با استفاده از آزمون تحلیل واریانس رتبه دانشکده‌های مدیریت دانشگاههای مجتمع آموزش عالی قم، تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی از نظر تأثیر فرهنگ سازمانی بر میزان بهره‌وری تعیین شده است. همچنین این نکته از ضروریات علمی به نظر می‌رسد و با توجه به زمینه بسیار مساعد رشد فرهنگهای مطلوب و مناسب و قوی که ریشه در باورهای دینی - ملی افراد مخصوصا ایرانیان دارد، شاید بهترین راه بهبود بهره‌وری سازمان، بهبود فرهنگ سازمانی باشد که آثار آن در تمام ابعاد سازمان مشهود است. فرمول (1) [به تصویر صفحه مراجعه شود] مقدار انحراف معیار در براورد P = 6/0 انحراف‌معیار =P=q=5/0 N = تعداد جامعه آماری = 781 سطح خطا = 5% = n = تعداد نمونه = 131 = مساوی فاصله اطمینان در سطح اطمینان 95% = 645/1 همان طور که در جدول 2 ملاحظه می‌شود، در نمونه‌گیری بیشتر روی دانشجویان سالهای آخر تمرکز شده است چون این دانشجویان مدت بیشتری با فرهنگ دانشکده درگیر بوده‌اند؛ همچنین همین دانشجویان، قبولیهای کنکور همان دانشکده را در سال بعد تشکیل می‌دهند که این یکی از مؤلفه‌های بهره‌وری نیز است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.