Skip to main content
فهرست مقالات

سبک ادبی یا مکتب ادبی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (8 صفحه - از 135 تا 142)

کلیدواژه ها :

زبان ،سبک ،مکتب ،مضمون‌

کلید واژه های ماشینی : سبک ، مکتب ، ادبی ، سبک‌شناسی ، سبک‌شناسی تحلیل زبانی و معنایی ، مکتب ادبی ، وظیفهء سبک‌شناسی تحلیل زبانی ، سبک ادبی ، زبان ، عمدهء سبک‌شناسی با مکتب ادبی

سبک و مکتب ادبی چه تفاوتی با هم دارند؟این دو مقولهء ادبی در عین نزدیکی،گاهی از هم فاصله می‌گیرند.برای دریافت تفاوت سبک با مکتب،قدیمترین و جدیدترین تعاریف‌ سبک‌شناسی از روی قابل اعتمادترین منابع انگلیسی استخراج شده و سپس بین اینتعریفها با تعاریف موجود مکتب مقایسه‌ای صورت گرفته است.برای امعان نظر بیشتر کارهای عملی‌ سبک‌شناسی نیز ملحوظ شده است.مثلا سعی شده است دانسته شود که محد تقی بهار چه‌ تعریفی از سبک‌شناسی داشته و عملا در کار سبک‌شناسی تا چه اندازه به تعریف خود نزدیک‌ شده است. علی‌رغم تفاوت در تعاریف سبک‌شناسی،به لحاظ اصول،این تعاریف به هم نزدیک‌اند و تفاوت عمده در این است که تحلیل معنایی اثر جزو وظایف سبک‌شناسی است یا نه؟تفاوت‌ عمدهء سبک‌شناسی با مکتب ادبی نیز در همین نکته است.اگر وظیفهء سبک‌شناسی تحلیل زبانی‌ و معنایی یک اثر باشد،تفاوتی بین سبک و مکتب نخواهد بود؛چرا که مکتب نیز هم حوزهء زبان را شامل می‌شود و هم حوزهء معنا را.ولی هر گاه تحلیل معنایی یک اثر را کار سبک‌شناسی ندانیم،تفاوت مهمی میان سبک و مکتب پدید می‌آید.به نظر می‌رسد نظریات‌ دیگر که گاه سبک را انفرادی می‌دانند و مکتب را گروهی و یا مکتب را عامتر از سبک‌ می‌دانند براساس محکمی استوار نیست.

خلاصه ماشینی:

"برای دریافت تفاوت سبک با مکتب،قدیمترین و جدیدترین تعاریف‌ سبک‌شناسی از روی قابل اعتمادترین منابع انگلیسی استخراج شده و سپس بین اینتعریفها با تعاریف موجود مکتب مقایسه‌ای صورت گرفته است. اگر وظیفهء سبک‌شناسی تحلیل زبانی‌ و معنایی یک اثر باشد،تفاوتی بین سبک و مکتب نخواهد بود؛چرا که مکتب نیز هم حوزهء زبان را شامل می‌شود و هم حوزهء معنا را. واژه‌های کلیدی: سبک،مکتب،زبان،مضمون‌ (*)-عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سبک و مکتب چه تفاوتی با هم دارند؟وقتی می‌گوییم«سبک حافظ»چه تصویری از شعر حافظ در ذهن ما نقش می‌بندد؟و یا وقتی می‌گوییم«مکتب خیام»با چه تصویری از شعر او مواجهیم؟آشنایی ما با این دو مبحث بیشتر از طریق بررسیهایی است که در این‌ زمینه‌ها صورت گرفته تا از طریق تعریف و مرزبندی دقیق آنها. 12 اگر بپذیریم که تحلیل معنایی اثر وظیفهء سبک‌شناسی نیست و تمایل سبک‌شناسی جدید نیز به آن است‌22می‌توان گفت که مکتب عامتر از سبک است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.