Skip to main content
فهرست مقالات

محتوی توصیف خود: پژوهش مقایسه ای بر مبنای سن و جنسیت

نویسنده:

ISC (19 صفحه - از 38 تا 56)

کلید واژه های ماشینی : سن، نوجوانان، دختران، توصیف، جوانان، جنس، مقوله، رجوع، اجتماعی، رفتار

به منظور بررسی وشناخت محتوای مفهوم خود نزد پسران و دختران نوجوان و جوان، 469 نفر از دانش‌آموزان مقاطع راهنمایی،دبیرستان و دانشجویان دانشگاه در شهر تهران به روش تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از آزمون" بیست سوالی من کیستم" مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که محتوای توصیف خود سیری تحولی دارد. در ابتدا این مفهوم نزد دو جنس جسمانی و عینی است و با افزایش سن بیشتر انتزاعی و درونی می‌شود. به‌رغم این تشابه تحولی، و در زمینه مقایسه‌های جنسی رجوع دختران به برخی از جنبه‌های توصیف خود مانند صفات هیجانی- عاطفی، صفات اخلاقی- شخصیتی، عقاید و باورها، رفتار اجتماعی، رفتار شخصی، رفتار خانوادگی و خود از دید دیگران، بیشتر از پسران است و برعکس رجوع پسران به ویژگی‌های شناختی، آمال و آرزوها و انتخاب و سلیقه‌ها بیشتر از دختران است. مفهوم خود دربرگیرنده تجربه‌ای است که هر فرد نسبت به متمایز بودن خود از دیگران دارد. به بیان دیگر هر فرد با توجه به تجربیات شخصی، خود را واجد صفات،نقش، مقام و منسوبات خاصی می‌داند که او را از دیگران متمایز می‌کند. مفهوم خود به لحاظ نقش محوری که در رفتار فرد با دیگران دارد، موضوعی اساسی و مهم در نظام‌های روان‌شناختی به شمار می‌آید.

خلاصه ماشینی:

"درصد کل پاسخ‌های آزمودنی‌های گروه‌های سنی مختلف به مقوله‌ها و زیر مقوله‌های " مفهوم خود " نوع مقوله \ گروه سنی 18-30 16-17 13-14 هویت اجتماعی نقش خانوادگی نقش عام اسناد های شخصی و توصیف ها رفتاری رفتار شخصی اسنادهای فیزیکی آمال و آرزوها انتخاب و سلیقه ها اسناد های روانی صفات هیجانی - عاطفی صفات اخلاقی - شخصیتی ویژگی های شناختی عقاید و باورها 0/9 -- -- 34 1/3 0/6 3/3 19 65 7/5 12/4 42 19/1 2/5 0/5 0/6 41 3/2 0/8 4/8 23/7 54/6 20 14/2 18/1 2 3/4 0/45 0/8 40/4 6/7 2/8 3/4 14/7 53/3 17 22/5 12/4 *1/6 05/0* P در زیر مقوله‌های اسنادهای روانی بین فراوانی‌های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معناداری مشاهده شد مجذور کا محاسبه شده در زیرمقوله‌های صفات هیجانی - عاطفی، صفات اخلاقی - شخصیتی، و ویژگی‌های شناختی و عقاید و باورها به ترتیب برابر با 94/181، 08/16، 13/586 و8/7 است. درصد کل پاسخ به مقوله‌ها و زیرمقوله‌ها به تفکیک جنس مقوله \ جنس پسر دختر سناد های روانی صفات هیجانی - عاطفی صفات اخلاقی - شخصیتی ویژگی های شناختی عقاید و باورها اسناد های شخصی و توصیف ها رفتاری رفتار اجتماعی رفتار شخصی رفتار خانوادگی آمال و آرزوها انتخاب و سلیقه ها نقش اجتماعی خود از دید دیگران 46 19/3 7/5 18/6 3 44 5/6 1/3 3/5 5/4 24 1/7 -- 58 15/4 32/7 8/3 3/4* 37/9 11 10/2 2/8 2/1 8/8 0/3 1/4* سایر مقادیرمندرج درجدول درسطح 001/0P< معناداراست 1/0*P< در مقوله اسنادهای روانی، بین توزیع فراوانی‌های مشاهده شده و مورد انتظار در زیر مقوله‌های صفات هیجانی- عاطفی، صفات اخلاقی- شخصیتی و ویژگی‌های شناختی در سطح 001/0=a تفاوت معنادار مشاهده شد و آزمون کا به ترتیب برابر با 7/69، 3/293 و 5/33 محاسبه گردید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.