Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه رضایت شغلی، عزت نفس و سلامت روان: یک مطالعه موردی از مربیان مرکز پیش دبستانی دانشگاه تهران

نویسنده:

ISC (23 صفحه - از 76 تا 98)

کلیدواژه ها :

رضایت شغلی ،فرسودگی شغلی ،سلامت روانی ،عزت‌نفس

کلید واژه های ماشینی : شغلی، مربیان، رضایت شغلی، عزت‌نفس، نتایج پرسشنامهء فرسودگی شغلی نشان، فرسودگی شغلی، روانی، رضایت شغلی مربیان مهدکودک دانشگاه، مربیان مهدکودک دانشگاه تهران، کارکنان

همچنین رابطه وضعیت تأهل(مجرد و متأهل)و سابقهء کار(بالا و متوسط)مربیان بر میزان‌ رضایت شغلی،فرسودگی شغلی،عزت‌نفس و ابعاد نه‌گانهء علائم روانی آنان بررسی شد، نتایج تفاوت معناداری را بین دو گروه مربیان مجرد و متأهل،و مربیان با سابقهء کار بالا و متوسط در همهء مقیاس‌ها به استثنای جنبهء عدم موفقیت فردی نشان نداد. پژوهش حاضر یک مطالعه موردی از مربیان مرکز پیش‌دبستانی دانشگاه تهران‌1تحت‌ عنوان بررسی رابطهء رضایت شغلی،عزت‌نفس و سلامت روانی است.نمونهء مورد مطالعه‌ مشتمل بر 35 نفر از مربیان زن مهدکودک شاغل در دانشگاه تهران می‌باشد.اجرای پرسشنامهء عزت‌نفس نشان داد که به استثنای یک نفر از مربیان سایر مربیان از عزت‌نفس متعادلی‌ برخوردارند.نتایج مقیاس علائم روانی بیانگر آن بود که مربیان در مجموع از ناراحتی‌های‌ روانی حاد یا شدید رنج نمی‌برند.اجرای پرسشنامه‌های رضایت شغلی حاکی از این بود که‌ مربیان از شغل خود چندان رضایتی ندارند.نتایج پرسشنامهء فرسودگی شغلی نشان داد که‌ مربیان در ابعاد سه‌گانهء فرسودگی شغلی یعنی خستگی عاطفی،مسخ شخصیت و عدم‌ موفقیت فردی دارای نمرات بالایی هستند به عبارت دیگر اکثر آنها در شغل خود دچار فرسودگی شغلی شده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"همچنین برای بررسی این موضوع که آیا وضعیت تأهل مربیان در میزان عزت‌نفس و علائم روانی‌ SCI-90-R تفاوت معناداری دارد یا خیر از آزمون‌ T برای دو نمونهء مستقل‌ استفاده شد،که نتایج آن در جدول 4 ارائه شده است. خلاصه نتایج آزمون‌ T برای مقایسهء میانگین‌های دو گروه مربیان با سابقهء کار بالا و متوسط در سه زمینهء فرسودگی شغلی و دو پرسشنامهء رضایت شغلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) همان‌طور که مقادیر مندرج در جدول نشان می‌دهد،بین سابقهء کار متوسط و بالا و رضایت شغلی و مولفه‌های خستگی عاطفی و مسخ شخصیت تفاوت معناداری در سطح‌ (P>0/05) وجود ندارد،ولی بین سابقهء کار و عدم موفقیت فردی تفاوت‌ معناداری در سطح‌ (P>0/01) مشاهده می‌شود. ضرایب همبستگی سن و سابقهء کار،رضایت شغلی،عزت‌نفس و پرسشنامهء SCL-90-R مربیان مهدکودک دانشگاه تهران (به تصویر صفحه مراجعه شود) (*) P>0/05 همان‌طور که نتایج جدول 6 نشان می‌دهد بین دو پرسشنامهء رضایت شغلی ضریب‌ همبستگی معناداری در سطح‌ P>0/05 وجود دارد . از طرف دیگر نتایج پرسشنامهء فرسودگی شغلی بیانگر این حقیقت است که مربیان‌ به دلیل امکانات نامناسب،به رغم تلاش‌های وافری که جهت تربیت کودکان می‌کنند،در شغل خود دچار فرسودگی شده‌اند آنها در همهء ابعاد این پرسشنامه به صورت میانگین‌ نمرات بالایی را نشان داده‌اند و از خستگی عاطفی،مسخ شخصیت و عدم موفقیت‌ فردی در شغل و حرفهء خود رنج می‌برند. از سوی دیگر نتایج این پژوهش برای پاسخگویی به پرسش‌های پژوهش نشان داد که‌ میزان سابقهء کار متوسط و بالای مربیان در زمینهء خرده مقیاس‌های علایم روانی،رضایت‌ شغلی،عزت‌نفس و سه مؤلفهء فرسودگی شغلی به استثنای عدم موفقیت فردی معنادار نیست."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.