Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه هوش غیر کلامی دانش آموزان ناشنوا و شنوا در گروه های سنی شش، نه و دوازده سال

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 95 تا 110)

کلیدواژه ها :

هوش غیر کلامی ،دانش‌آموزان مقیاس عملکرد بین المللی لیتر ،آزمون‌ نقاشی آدمک گودایناف

کلید واژه های ماشینی : ناشنوا، هوش، دانش‌آموزان، مقایسه هوش غیر کلامی دانش‌آموزان، دانش‌آموزان ناشنوا، دانش‌آموزان ناشنوا و شنوا، آزمون نقاشی آدمک گودایناف استفاده، دانش‌آموزان شنوا، گروه دانش‌آموزان ناشنوای شدید، آزمون

ناشنوای شدید و نیز دانش‌آموزان شنوا با دانش‌آموزان ناشنوای عمیق به نفع دانش‌آموزان‌ شنوا در هر دو آزمون تفاوت‌ها معنادار بودند؛(ج)در دو گروه سنی نه سال و دوازده سال بین‌ دو گروه دانش‌آموزان ناشنوای شدید تفاوت معناداری مشاهده نشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه هوش غیر کلامی دانش‌آموزان پسر شنوا و ناشنوا(ناشنوای شدید و عمیق)مدارس استثنایی و عادی شهر اصفهان در گروه‌های سنی 6، 9 12 سال انجام شد.برای انتخاب گروه‌های نمونه،به طریق خوشه‌ای تصادفی،60 نفر دانش‌آموزان ناشنوای عمیق،60 نفر دانش‌آموز ناشنوای شدیدو 60 نفر دانش‌آموز شنوا (عادی)در گروه‌های سنی مذکور انتخاب شدند.در این مطالعه جهت سنجش هوش‌ غیر کلامی دانش‌آموزان از مقیاس عملکرد بین المللی لیتر و آزمون نقاشی آدمک گودایناف‌ استفاده شد.جهت تحلیل داده‌ها از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه و از آزمون‌ پی‌گیری شفه جهت مقایسه تفاوت میانگین‌ها استفاده شد و نتایج زیر به دست آمد6(الف)در گروه سنی شش سال بین دانش‌آموزان شنوا و ناشنوای شدید و عمیق اگرچه در نمرات هوشی‌ آن‌ها تفاوت‌های اندکی به نفع دانش‌آموزان شنوا مشاهده گردید،این تفاوت‌ها معنادار نبودند؛(ب)در گروه‌های سنی نه و دوازده سال بین دانش‌آموزان شنوا با دانش‌آموزان‌

خلاصه ماشینی:

"جهت تحلیل داده‌ها از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه و از آزمون‌ پی‌گیری شفه جهت مقایسه تفاوت میانگین‌ها استفاده شد و نتایج زیر به دست آمد6(الف)در گروه سنی شش سال بین دانش‌آموزان شنوا و ناشنوای شدید و عمیق اگرچه در نمرات هوشی‌ آن‌ها تفاوت‌های اندکی به نفع دانش‌آموزان شنوا مشاهده گردید،این تفاوت‌ها معنادار نبودند؛(ب)در گروه‌های سنی نه و دوازده سال بین دانش‌آموزان شنوا با دانش‌آموزان‌ (*)مقاله حاضر برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد ارائه شده در دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه‌ تهران است. به عبارت‌ دیگر،پرسش اصلی در این پژوهش این است که آیا بین عملکرد هوشی دانش‌آموزان‌ ناشنوا(ناشنوای شدید و عمیق)و شنوا در گروه‌های سنی مذکور تفاوتی وجود دارد؟ پرسش‌های اختصاصی این پژوهش نیز با لحاظ کردن سطوح مختلف شنوایی و استفاده‌ از دو آزمون هوش مورد استفاده(مقیاس عملکرد بین المللی لیتر5و آزمون نقاشی‌ (1)- Jenkinson (2)- Wechsler Intelligence Scale for children-Revied(WISC-R) (3)- Cates (4)- Goodenouh-Harris Draw-a-man test (5)- Leiter Internal Performance(LIPS) آدمک گودایناف‌1)به شرح زیر است: 1-آیا بین عملکرد دانش‌آموزان شنوا و ناشنوای شدید و عمیق در گروه‌های سنی‌ شش،نه و دوازده سال،در پاسخ به مقیاس عملکرد بین المللی لیتر تفاوتی وجود دارد؟ 2-آیا بین عملکرد دانش‌آموزان شنوا و ناشنوای شدید و عمیق در گروه‌های سنی‌ شش،نه و دوازده سال،در پاسخ به آزمون نقاشی آدمک گودایناف تفاوتی وجود دارد؟ روش‌ آزمودنی‌ها جامعه مورد بررسی در این مطالعه شامل کلیه دانش‌آموزان شنوا و ناشنوای‌ (ناشنوای شدید و عمیق)پسر در گروه‌های سنی 6،9 تا 21 ساله بودند که در سال‌ تحصیلی 97-8731 در مدارس استثنایی و عادی شهر اصفهان به تحصیل اشتغال‌ داشتند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.